Byggerier næste år

AABYBRO:Næste år er der sat 18,88 mio. kr. af til anlæg inkl. forsyningsområdet i Aabybro Kommune. Næste år må Aabybro Skole nøjes med at få én mio. kr. til at få ny p-plads og forbedret tilkørselsforholdene. Derimod er den tidligere forventede pulje på fem mio. kr. til skolens fortsatte renovering skubbet til 2005, hvor der regnes med 10 mio. kr. Tilgengæld er der sat 200.000 kr. af til renovering af legepladser på skolerne og 300.000 kr. til IT. Aabybro Biblioteks renovering er skudt endnu et år, da der er sat 400.000 kr. af i overslagsår 2005. I Thomasmindeparken i Aabybro skal der byggemodnes nye grunde for 2,7 mio. kr., og der ventes derfor en indtægt på 700.000 kr., fra grundsalg. Samtidig skal Thomasmindevej iAabybro udbygges for 3,4 mio. kr. Vedligehold af bygninger, veje, belysning og broer koste til sammen knapt tre mio. kr. og spildevandsanlæg 5,5 mio. kr. Til digital forvaltning er afsat en mio. kr. Energibesparende foranstaltninger og arbejdsmiljø deler en mio. kr. Til sikring i trafikken er sat 60.000 kr. af. Endelig er der sat en udviklingspulje på en mio kr. af blandt andet til opfølgning på borgermøderne.