Børnepasning

Byggerier på stribe

Mens tøjlerne strammes for driften, slækkes de på anlægssiden i det budgetforslag, Aalborgs magistrat fredag lagde frem.

For borgmester Henning G. Jensen (S) er det økonomisk fornuftigt at gøre 2010 til et sandt byggeår; staten bidrager, kommunen sparer penge på færre arbejdsløse, og det er billigt at bygge.Grete Dahl

For borgmester Henning G. Jensen (S) er det økonomisk fornuftigt at gøre 2010 til et sandt byggeår; staten bidrager, kommunen sparer penge på færre arbejdsløse, og det er billigt at bygge.Grete Dahl

Forklaringen er især statens såkaldte kvalitetsfond, der giver kommunerne mulighed for at få tilskud til skoler, daginstitutioner, ældrepleje og fritidsforanstaltninger, og det ønsker magistraten at udnytte fuldt ud. På de fire forvaltningsområder budgetteres der næste år med investeringer på 285,5 millioner kroner, hvoraf staten vil bidrage med halvdelen. Alene 56 millioner kroner er afsat til skolerenoveringer og ombygninger, mens de øvrige projekter omfatter alt fra parkering ved Gigantium over vuggestuer og børnehaver, nye plejehjemsboliger, Nordkraft og den nye svømmehal ved Gigantium, hvor der er afsat 20 millioner kroner. På anlægsområdet lægger budgetforslaget ifølge borgmester Henning G. Jensen også op til at understøtte Aalborgs udvikling som universitets- og uddannelsesby. Det sker blandt andet ved at foreslå byggeri af 270 støttede boliger fordelt på familie, ungdoms- og plejeboliger. Og mens driften har måttet holde for, fortsætter investeringerne i udvikling af havnefronten på begge sider af fjorden og vejanlæggene i CitySyd, samt cykelstisystemerne. Alene på sidstnævnte felt er der afsat syv millioner kroner. Ifølge Henning G. Jensen er det økonomisk sund fornuft med et højt ambitionsniveau på anlægsområdet netop nu. - Med de nye regler for arbejdsmarkedet, bliver kommunen straffet, hvis ledigheden stiger, og samtidig har vi en masse anlægsarbejder, som er blevet skudt fra tidligere år, fordi vi ikke havde råd, siger borgmesteren og påpeger, at den situation har førnævnte kvalitetsfond ændret på. - Endelig er det med at få det lavet nu, hvor det er blevet billigere at bygge, siger Henning G. Jensen. De samlede anlægsudgifter i 2010 løber op i 565 millioner kroner på området finansieret via skatter.