Lokalpolitik

- Byggeriet på landet skal styres

- Der bør sættes grænser for udformningen af nye huse i det åbne land, lød forslag i Fjerritslev

Amerikansk stil som her kan måske bruges i et villakvarter ved en skov, men ikke som nyt stuehus på landet. Der skal være regler for byggeriets udseende på landet, mener Leif Nielsen. Billedet er fra Rebild Kommune.Arkivfoto: Claus Søndberg

Amerikansk stil som her kan måske bruges i et villakvarter ved en skov, men ikke som nyt stuehus på landet. Der skal være regler for byggeriets udseende på landet, mener Leif Nielsen. Billedet er fra Rebild Kommune.Arkivfoto: Claus Søndberg

Blanke sortglaserede tegltage, tårne med kobberspir, amerikanske bjælkehuse og enorme parcelhuse i moderne stil - hører de hjemme i landlige omgivelser i Jammerbugt Kommune? Nej, mener i hvert fald en af deltagerne på mandagens borgemøde i Fjerritslev, det første i rækken af seks møder om kommunens nye helhedsplan 2009-2020. Planen afløser de fire gamle kommuneplaner samt amtets regionplan. Leif Nielsen, selv tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Fjerritslev, var en af de 50 fremmødte, der kom med sin uforbeholdne mening til repræsentanterne fra kommunen. Blandt andre hans egen tidligere borgmester Otto Kjær Larsen (V), der nu er formand for teknik- og miljøudvalget og som var aftenens mødeleder på Fjerritslev Skole. - Der bliver bygget nye huse, som falder helt uden for stilen på landet. Det burde styres bedre gennem et regelsæt, fastslog Leif Nielsen. Et andet spørgsmål var, hvad der skal ske med de tomme staldbygninger, når det engang bliver urentabelt eller umuligt at dyrke de millioner af svin, der hvert år ekspederes gennem de danske stalde. - I forvejen er der jo masser af tomme bygninger på landet. Det burde jo være en ordning ligesom ved grusgrave, hvor man skal rydde op efter sig, lød et forslag. I det hele taget var landbrugets forhold i fokus i den af grupperne, der diskuterede det åben lands fremtid sammen med kommunens planchef Kell Agerbo. Ruter til traktorer? En beboer i Skræm foreslog, at de enorme traktorer og landbrugsmaskiner, som er hårde ved småvejene og i perioder en plage for landsbybeboere, anvises særlige køreruter. Den ide lovede Kell Agerbo at tage med sig. - Det forslag tror jeg aldrig vi har hørt før. Vi har i hvert fald ikke tænkt på det, sagde han. I Skræm oplever beboerne ca. 100 traktorer og landbrugsmaskiner passere i døgnet, når det er sæson for gyllekørsel, såning, sprøjtning og høst. Planchefen lagde kortene på bordet, i bogstaveligste forstand, og viste hvilke begrænsninger og muligheder, der er i det åbne land i Vestområdet, som dette første møde dækkede. - Spørgsmålet er, hvor landbruget skal have mulighed for at udvikle sig, når man ser frem mod 2020, forklarede han. - Tidligere har amtet udpeget særlige jordbrugsområder, hvor landbruget har fortrinsret, men de områder skal måske revideres, når vi skal tage hensyn til vandmiljøet, til klimaforandringer og til nye naturgenopretningsprojekter, uddybede Kell Agerbo. Der er i Jammerbugt Kommune også mange begrænsninger i form af naturområder, fredede områder, skov og reservater, som lægger bånd på anvendelsen af det åbne land, gjorde han opmærksom på. Skov og møller Hvis man har ideer til, hvor der kan plantes skov, er det tiden at komme med forslag, og ligesådan hvis man har en holdning til vindmøller og hvor de skal være. - Og de er store nu om dage, 127 meter høje og til 20 millioner kroner stykket, fortalte Kell Agerbo opmærksom på. Kommunen har allerede fået en stribe ansøgninger om at rejse flere store møller langs limfjorden til erstatning for de mange mindre møller i området. Der er allerede planlagt en gruppe på 4-5 kæmpemøller i Drøstrup syd for Gøttrup, men de har indtil videre ikke fået nogen til at fare i blækhuset, oplyser Lise Overby fra kommunen. - Vi har ikke fået en eneste reaktion på vores efterlysning af forslag og kommentarer, så nu går vi i gang med at lave lokalplanforslaget. Næste borgermøde i rækken holdes i ØAH-Hallen i Halvrimmen i aften, torsdag. Her er borgmester Mogens Gade mødeleder. De mange input fra møderne lægges på kommunens hjemmeside www.jammerbugt.dk, og man kan også maile indlæg ind til kommunen til den videre debat.