Arbejdspladser

Byggesagkyndig ansættes 30 timer

LØKKEN-VRÅ:Løkken-Vrå Kommune ansætter en byggesagkyndig person, der skal være tovholder for de mange kommunale byggerier, der lige skyder op på både ældreområdet og skoleområdet. Stillingen er på 30 timer om ugen. - Vi ansætter en byggevejleder til person- og kulturforvaltningen. Forvaltningen har otte byggerier i gang i øjeblikket. Og det er et af de områder, hvor Løkken-Vrå kommune er for lille. For kommunen har ikke en regulær byggesagsbehandler, siger borgmester Knud Rødbro. - Vi har ingen bygningskonstruktør, der kan vejlede i praktisk byggeri. Det er vi nødt til at købe os til i hvert enkelt tilfælde. Men nu ansætter vi altså en person til opgaven, fordi vi har så mange byggerier i gang. Nyt er det, at vedkommende skal være hundrede procent til rådighed for person- og kulturforvaltningen. - Vedkommedne skal organisatorisk tilknyttes teknisk forvaltning. Men vedkommende er i princippet ikke til rådighed for teknisk forvaltning, men kan omvendt trække på den ekspertise, vi har i teknisk forvaltning, forklarer Knud Rødbro. I april i år, sagde Kommunalbestyrelsen god for, at Person- og kulturforvaltningen kunne købe konsulenttimer i Aalborg Kommune. Og forvaltningen indgik herefter kontrakt med Aalborg Kommune om byggerådgivning til renovering og ombygning af Plejehjemmet Lundgården. Hertil kom forberedelse af ændring af Lette kollektivboliger samt nuværende og kommende skolerenoveringer og opgaver i forbindelse med skoler og daginstitutioner. Kontrakten blev indgået for 1. august 2004 til årets udgang, og den omfattede køb af 18,5 timer ugentlig i gennemsnit, men forvaltningen har brugt det der svarer til halv tid. Af forskellige årsager kan Løkken-Vrå Kommune ikke købe byggerådgivning i 2005 i Aalborg Kommune, og Person- og Kulturforvaltningen har forgæves forsøgt at indgå en lignende kontrakt med Sindal eller Hjørring Kommune. I samarbejde med Kommunernes Revision er der fundet dækning indenfor de større byggerier til tilkøb af byggerådgivning på 454.000 kroner ialt. Og der er et ubrugt beløb til 2005 på 344.000 kroner.