Byggestart for rollatordepot

Nyt depot for udlejning af hjælpemidler i Rørbæk skal stå klar senest 1. juli

RØRBÆK:Ugen op til påske har et entreprenørfirma indledt arbejdet med at planere den 4000 kvm. store grund på marken over for Rørbækcentret, hvor selskabet Zealand Care i løbet af foråret og forsommeren opfører et 900 kvadratmeter stort hjælpemiddeldepot. Depotet kommer til at rumme både et lager for praktiske genbrugshjælpemidler samt kontorlokaler og administrationsbygning, og efter de foreløbige planer skal bygningen stå klar til indvielse senest 1. juli. Baggrunden for placeringen i netop Rørbæk i hjertet af Himmerland er selskabets nye samarbejdsaftaler med seks kommuner i Himmerland omkring administration, vedligeholdelse og udlejning af kommunale genbrugshjælpemidler så som rolatorer, kørestole og elsenge. Det halvoffentlige selskab har også indgået samarbejdsaftaler til de to nærmeste naboer i Rørbæk, kursusvirksomheden Rørbækcentret og Dansk Arbejdsmiljø Laboratorium, hvis tjenesteydelser og kundekreds i skikkelse af offentlige institutioner har et stort sammenfald med Zealand Care. Selskabets ledelses forventer derfor en vigtig synergieffekt ved netop dette naboskab, hvilket også har haft afgørende betydning for placering af nyt depot. Aftale om adninistration Nørager Kommune er blandt de himmerlandkser kommuner, der har indgået kontrakt med Zealand Care. Det betyder rent praktisk, at hjælpemidler til ældre og handicappede i kommunen fremover bliver administreret og vedligeholdt af Zealand Care i Rørbæk. Kommunen er dog stadig ejere af genbrugshjælpemidlerne, men undgår ved samarbejdet at skulle investere kommunale kroner i dyre hjælpemidler så som citycrossere til gangbesværede. En sådan kan fremover lejes hos selskabet for en tidsbegrænset periode afhængig af behov. I tilfælde af, at hjælpemidlerne lejes ud til andre offentlige institutioner, tilfalder en del af lejeindtægten Nørager Kommune. Hele Nørager Kommunes beholdning af genbrugshjælpemidler bliver dog ikke overdraget selskabet fra den ene dag til den anden i forbindelse med åbningen af depotet i Rørbæk til sommer. I stedet vil det ske løbende ved skift mellem to brugere, og eneste undtagelse er elsenge på de tre ældrecentre, som forbliver stationære under kommunens administration. Kontrakten med selskabet løber i første omgang frem til udgangen af 2006. Familiehuset kommunalt Ejer af den jord, hvor depotet nu er under opførelse, var frem til 1. april centerleder Søren Christensen. Jorden ligger i tilknytning til en mindre firelænget landejendom på i alt godt 2,5 tønder land jord. Stuehuset har i flere år været udlejet til Nørager Kommune, der har anvendt lokalerne som ramme for Familiehuset, hvor udsatte familer inklusiv børn i dagtimerne med kommunal hjælp kan lære, hvordan de får familielivet til at fungere bedre. Fra kommunal side har der været et ønske om at eje Familiehuset, og efter en en uvildig vurdering af en ejendomsmægler har Nørager Kommune per 1. april overtaget ejendommen og jorden, hvoraf de 4000 kvadratmeter over for Rørbækcentret straks er blevet videresolgt til Zealand Care. Det kommunale jordkøb giver også selskabet mulighed for at udvide de fysiske rammer for depotet, hvis behovet for øgede aktiviteter i Rørbæk melder sig. I forbindelse med åbningen af hjælpemiddeldepotet i Rørbæk lukker den nuværende mindre afdeling i Hadsund. De fire medarbejdere her overflyttes til Rørbæk, og på sigt forventer selskabet et behov for en samlet medarbejderstab på 10 personer på den nye adresse.