Lokalpolitik

Byggestop kan koste Sæby dyrt

Naturklagenævnet kræver byggeri stoppet, fordi der ikke har været naboorientering

SÆBY:Sæby Kommune risikerer at få en erstatningssag på halsen, efter at Naturklagenævnet har nedlagt forbud mod, at byggetilladelsen til et stort byggeri på Sæby Havn ikke må udnyttes. Nævnet har givet en klage fra to Sæby-borgere mod et påbegyndt byggeri opsættende virkning, indtil det har realitetsbehandlet de to borgeres otte klagepunkter. Det er sket med henvisning til, at kommuen har givet dispensationer til byggeriet uden en forudgående naboorientering. Entreprenør Børge Juul Kristensen: - Det kan blive dyrt for kommunen, hvis jeg skal opgive projektet. For den har givet grønt lys ved at udstede byggetilladelse. Alene en standsning af byggeriet i nogle uger vil koste dyrt. - I tillid til kommunens tilsagn har jeg allerede ofret betydelige beløb på bl.a. nedrivning og teknikerassistance. Desuden har jeg bestilt elementer for to mio. kr. og købt grunden af kommunen for en mio. kr. Der er bestilt et stort parti færdigblandet beton til levering på byggepladsen i dag. Det vil intet være værd, hvis det ikke straks bliver brugt. Entreprenøren har foreløbig brugt omkring fire mio. kr. og planlagt i alt at investere en halv snes mio. kr. i projektet. Han har nedrevet en gammel foderstofbygning for på sokkelgrunden at opføre en bygning i to etager med et samlet etageareal på ca. 2000 kvadratmeter indrettet med bl.a. forretninger, galleri og restauration. På et møde i går drøftede Sæby Byråds tekniske udvalg Naturklagenævntet afgørelse. Det udtrykker overraskelse over, at "Naturklagenævnet kan komme frem til den konklusion i forhold til den igangsatte ombygningssag og de afgivne dispensationer". Udvalget opfordrer Naturklagenævnet til at træffe en hurtig afgørelse i klagesagen, "så byggeriet kan fortsættes og færdiggøres".