Lokalpolitik

Bygherre bad ikke om lov

Projekthaver har hverkens søgt eller fået dispensation til at rydde stort tjørnebuskads i Kongsdal

Det var Danmarks Naturfredningsforening, som med dette foto gjorde opmærksom på, at kratbevoksningen var fjernet uden tilladelse. Foto: DN Mariagerfjord

Det var Danmarks Naturfredningsforening, som med dette foto gjorde opmærksom på, at kratbevoksningen var fjernet uden tilladelse. Foto: DN Mariagerfjord

Bygherrerne har afgjort ikke fået kommunens velsignelse til at rydde 300-400 meter bevoksning af hvidtjørn i naturbeskyttet område på udstykningen ned mod Kongsdal. De har heller ikke fået lov til at trække en spildevandsledning gennem Ballegårdsslugten til den kommunale kloakledning nedenfor. Tilmed har projekthaverne fra Lindbeck A/S i Randers - formentlig - ryddet buskads på et stykke af nabogrunden uden at spørge om lov. Ejeren af nabostykket hedder tilfældigvis Mariagerfjord Kommune. - Tilbage i december godkendte vi selve vejprojektet med placeringen af de 31 byggegrunde i første etape - herunder, belysning, cykel- og gangstier. Det har ikke givet problemer, forklarer Lars Højmark, chef for Teknik & Byg hos Mariagerfjord. - Men derudover har vi intet hørt fra Lindbeck A/S, indtil Natur & Miljø hos Mariagerfjord Kommune 9. april besigtigede arealet sammen med projekthaver Morten Becker. Ikke søgt dispensation - Natur & Miljø konstaterede da, at der ikke er givet de fornødne dispensationer i forhold til Naturbeskyttelsesloven, bebrejder Lars Højmark. Morten Becker afviser, at han har forsømt at søge. - Tværtimod er det plankontorets eget ansvar at hjemsøge dispensationer hos staten - og ikke bygherres ansvar, siger Morten Becker. Lars Højmark: - Men Plankontorets ansvar slutter med gennemførelse af selve lokalplanen.