Lokalpolitik

Bygherre: Læs den gældende lokalplan

LØKKEN:Bo Kristensen, der står bag det kommende og meget omdiskuterede boligbyggeri på Løkkegade 4 sammen med Morten Mortensen, har ikke blandet sig ret meget i debatten, men nu gør han opmærksom på, at det påtænkte byggeri er i overensstemmelse med den lokalplan, der i forvejen gælder for området ved den gamle skole, Løkkenstrand. - Ifølge den gældende lokalplan må bebyggelsesprocenten i området være op til 60 og man må bygge i op til to og en halv etage, siger Bo Kristensen. De bestemmelser har været gældende i mange år, så Bo Kristensen synes at beboerne i Løkkegade burde have klaget, da den gældende lokalplan var i høring i sin tid. Hvis den lokalplan for Løkkegade 4, som netop har været i høring, forkastes på grund af indsigelserne, vil den gamle lokalplans bestemmelser om bebyggelsesprocent og bygningshøjde stadig være gældende. - Så vi forringer ikke noget - vi bruger den lokalplan, der gælder nu, siger Bo Kristensen. Klager over at borgerne ikke har haft mulighed for at se en visualisering af det kommende projekt, er han ikke uforstående overfor. - Det havde måske været en meget god idé, men det var altså ikke et krav fra kommunens side, påpeger han. Bo Kristensen har under hele processen forsøgt at være imødekommende overfor de kritiske naboer. - Jeg har også foreslået at holde et møde med naboerne, os og borgmesteren, men det var der ingen, der ville, beklager han. Bo Kristensen og Morten Mortensen har i øvrigt ikke taget stilling til, hvor meget de har lyst til at ændre projektet, hvis kommunalbestyrelsen ikke vil godkende den nye lokalplan, som den er.