Bygherre uden beføjelser

Tidsplanen er skredet, og beboerne i 22 nyopførte huse i Skalborg føler, at de har købt katten i sækken

Der er mange fordele ved andelsboliger. Og en stor ulempe. De fleste projekter sælges som papirprojekter længe inden, de er opført. Man kan altså som interesseret andelshaver ikke se den vare, man køber og betaler, som oftest mere end et år, inden den er færdig og til at forholde sig til. I langt de fleste tilfælde går det godt. Andelshaverne får det, de har købt og forventet og lever lykkeligt i deres andelsbolig. En gang imellem står andelshaverne tilbage og føler, de har købt katten i sækken. Sådan er det gået i Andelsboligforeningen Gartnervangen på Åbrinken i Skalborg ved Aalborg, hvor 22 huse er nyopførte endnu ikke er blevet det, der var planen, og hvor beboerne gradvist mister troen på, at de nogensinde helt bliver det. Husene skulle indflyttes 1. oktober, 1. november og 1. december sidste år. Første indflytning blev noget forsinket for en dels vedkommende, og varslede en lang række andre ubehageligheder og overraskelser for andelshaverne. Projektet Gartnervangen ligner på papiret så mange andre nye andelsprojekter. Det er arkitektonisk en tro kopi af et andet projekt i Visse. Prisen på andelsbeviserne på 295.000 kroner er gængs i det nordjyske. Husene er i sig selv ukomplicerede huse med høj rejsning og saddeltag, så de er forberedte for udvidelse med 1. sal. De er bygget på en flad mark. Ansvarlig for millioner Andelsforeningen er ikke en af de selvgroede. Men etableret efter at Kuben Byggeadministration A/S havde udviklet projektet og sat det til salg. På den stiftende generalforsamling, hvor Kuben er repræsenteret, bliver den nye bestyrelse umiddelbart efter valget præsenteret for kravet om at underskrive kontrakten på projektet til 15,3 millioner kroner. Og der begynder vanskelighederne. Byggeriet kommer tre måneder for sent i gang. En enkelt hus kan slet ikke bygges, fordi der er kloak-problemer på grunden. Tømrerentreprisen skifter ejer flere gange undervejs, og hver gang forsinkes byggeriet yderligere. Andelshaverne får løbende at vide, at tidsplanen nok skal holde, selvom, selvom indflytningen i tre etaper presses igennem at foreningen selv. De første huse var slet ikke klar til indflytning 1. oktober, og nogle andelshavere måtte vente på deres hus i op til to uger. Dem der indflyttede deres huse måtte bo i noget, der slet ikke var færdigt. Der manglede strøm i nogle huse. Der var huse, der end ikke havde et toilet. Der var to-etagers huse, der ikke havde vinduer på første sal eller trappe dertil. Der var problemer i en række huse, hvor gulvhøjden var forkert, så køkken-elementerne måtte kortes af for at kunne være der. Lange fejl-lister - Vi var forberedte på, at tidsplanen ikke holdt, fordi møder undervejs godtgjorde, at det måtte gå sådan, men både entrepenør, arkitektfirma og Kuben fastholdt, at tidsplanen ville blive holdt, fortæller formand for andelsforeningen, maskinmester Claus Bimler. På grund af omfattende fejl- og mangellister ved afbrød man den officielle overdragelse. Fejl- og mangellister i en lang række af husene er endnu ikke efterlevet. Nogle af beboerne har været udsat for, at fliser i deres køkkener og badeværelser har været skiftet ud flere gange. Andre har problemer med trægulve og trælofter, der har slår sig og er skæve sandsynligvis på grund af fugt i husene under opførelsen. Næsten alle husene var fejlkonstruerede ved udhæng og i forhold til undertag. Det er siden udbedret i de fleste huse. Mens en del huse fortsat har problemer med træk og meget kolde gulve. Komfurerne blev dyrere end forventet, hvorfor man sparede emhætterne væk, som andelshaverne så selv måtte betale. Og endelig er der en ekstra-regning på omkring en halv million kroner på vej for jordkørsel på grunden, der sprængte budgettet og de vilkår, andelshaverne købte på. - Desværre er det med et andelsprojekt ikke så enkelt, som at man køber det hus, der er beskrevet i prospekt-materialet og uforudsete udgifter ikke kommer andelshaverne ved, fortæller Claus Bimler og Helle Millfors fra bestyrelsen. Sagen er, at det er andelshaverne selv, der er bygherre. Ansvar uden indflydelse - Når Kuben har solgt andelene, er funktionen her efterfølgende administrativ. Og det er der for få mennesker, der er klar over, siger de to bestyrelses-repræsentanter, der i lighed med en række andre beboere er så trætte af besværet, at de har overvejet at sælge deres andel og komme væk fra stedet. Undervejs i de mange byggemøder, oplever andelshaverne, at byggeriets kvalitet aldrig er til diskussion. De oplever også, at byggeriets øvrige implicerede parter, entrepenør-firma, arkitektfirma og Kuben holder møde, uden at de er inviteret med til bordet. -Vores erfaring er nu, at vi som bygherre er de økonomisk ansvalige for det, der ikke blev som forventet eller blev dyrere end forventet, men at vi ikke undervejs har haft indflydelse på resultatet, siger Claus Bimler. Han beskylder ikke nogle af de implicerede i byggeriet for noget. Han understreger blot, at man som andelshaver skal være sig helt bevidst, at man er den ansvarlige bygherre, selv om et administrationsfirma står bag projektet og sælger det til andelshaverne som nøglefærdigt. Stor ekstra-regning - Ingen har undervejs i byggeriet oplyst os om, at budgettet for det at køre jord væk fra området og nyt på ikke holdt. Først lød den ekstra-regning på 900.000 kroner. Nu har vi selv fået forhandlet en aftale på plads med entrepenøren, så vi ender lige i omegnen af 600.000 kroner. Men nogle af carportene skal også flyttes, og det mener arkitektfirmaet er et anliggende for deres forsikring. Ligesom der er en række andre ting, der ikke er faldet endeligt på plads endnu, siger bestyrelses-repræsentanterne. Og så har de ikke taget med, at f.eks. en del af bruse-kabinerne faktisk er ulovlige og ikke kan ændres, ligesom at det er helt tilfældigt, hvordan vinduerne i husene vender, hvilke der kan åbnes eller ikke, og at hele området fortsat er en stor byggeplads. Det bliver en ekstra generalforsamling 5.maj, der skal afgøre, om der skal tages nyt lån til ekstra-regningerne, eller om andelshaverne selv skal have penge op af lommen. - Vi håber, andre med planer om at blive andels-havere kan lære af vores dårlige erfaringer. Så de ikke skriver under på en kontraktlig forpligtelse som bestyrelse og bygherre, inden de har fået deres egen advokat til at gennemgå alle papirer og evt. ændret i dem. Vi hyrede undervejs i byggeriet vores egen advokat og byggesagkyndige, men de skulle have været med fra begyndelsen. Som lægfolk var vi forudsætningsløse, og det virkede overvældende, at bestyrelsen, så snart den var nedsat, blev bedt om at underskrive kontrakten på projektet. Så vi håber, at andre andelsforeninger vil gebærde sig mere som de selvgroede, der som bygherre har deres egne rådgivere gennem hele projektet. Det er ganske enkelt for få lægfolk, der kan overskue sådan et projekt og gennemskue, hvad det vil sige at være bygherre, når alt det praktiske ligger i hænderne på andre, siger den skuffede formand. Det positive for andelshaverne er, at de blandt andet i kraft af vanskelighederne har fået et godt sammenhold i bebyggelsen og fortsat er glade for omgivelserne.