Bygning flyttes og vej forbliver privat

En kommende værkstedsbygning ved Sjørringvold Efterskole får en anden placering. Arkivfoto
Skolevæsen 8. maj 2007 06:00

Lokalplan for Sjørringvold Efterskole godkendt med få justeringer SJØRRING: Den fremtidige placering af en værkstedsbygning, der skal opføres ved Sjørringvold Efterskole tilgodeser de indsigelser, der er kommet til et forslag til lokalplan for efterskolen. Lokalplanen er lavet for at gøre det muligt for efterskolen at realisere ønsker om at opføre en hal, et værksted, nye undervisningslokaler og en ny forstanderbolig. - Når det gælder placeringen af den nye værkstedsbygning er indsigelserne imødekommet, men et ønske om at Voldgade ændrer status fra at være privat vej til offentlig vej er ikke opfyldt. Vi går ud fra, at brugerne af vejen fremover finder ud af at dele byrderne indbyrdes, siger Ole Westergaard (V), formand for kommunens udvalg for miljø- og teknik. Udvalget gav forleden den endelige godkendelse til den nye lokalplan for Sjørringvold Efterskole, som herefter kan starte sin planlagte udvidelse. Skoleleder Finn Wilkens oplyste til Thisted Dagblad i marts, at byggeriet kommer ud i offentlig licitation inden udgangen af juni, og at skolen forventer at byggeriet påbegyndes i efteråret. Indvielsen af bygningerne er planlagt til januar 2008. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...