Byggeri

Bygning skal sættes i stand for millioner

HJØRRING:Når social- og sundhedsudvalget skal lægge budget for 2004 og årene fremover, så kommer en renovering af Forsamlingsbygningen i Østergade til at indgå i prioriteringen. For et år siden udskød udvalget en planlagt udskiftning af taget samtidigt med, at man bad forvaltningen udarbejde en samlet plan for renovering af bygningen i Østergade 9. Her er Akitivtetscentret Østergade og De Frivilliges Hus nu under samme tag. Forvaltningen har beregnet, at det vil koste mindst 4,5 mio. kr. eksklusiv moms at renovere bygningen. Man har også vurderet at renoveringen bør finde sted indenfor en kortere årrække. Der er imidlertid kun afsat 250.000 kr. på investeringsoversigten for i år og 200.000 kr. for 2004.