Hobro

Bygværk for millioner

Et nyt indløbsbygværk på Hobro Renseanlæg skal stå færdigt i foråret 2004. Det forøger anlæggets kapacitet i kraftigt regnvejr og skal begrænse udslip af urenset spildevand til fjorden. Det oprindelige budget for byggeriet hed knap 20 millioner kroner. Men på grund af problemer med grundvandet, er prisen steget med fem millioner kroner.