Lokalpolitik

Bykerne-byggeri må ikke blive en ny farce

BevaringsforeningOpfordrer Sæby Byråd til at gå idialog i tide med borgerne om store byggeprojekter

SÆBY:Sæby Kommunes Borgerforening opfordrer Sæby Byråd til at gå i dialog med borgerne. De skal inddrages i rette tid omkring fremtidige byggeprojekter. Foreningens bestyrelse opfordrer efter offentliggørelsen i NORDJYSKE af et stort bygeprojekt på Sæby Trælasthandels grund til at få dialogen i gang nu, "så bykernen får det byggeri den fortjener, så vi ikke får en havnefarce om igen", som det udtrykkes. Bevaringsforeningens bestyrelse har været samlet for at evaluere det velbesøgte borgermøde om først og fremmest byggeplanerne på Sæby Havn. På bestyrelsesmødet besluttedes det at rette henvendelse til byrådet. - I vor henvendelse præciserer vi, at istandsættelse af huse har vores fulde bevågenhed, og at vi, når husejere ønsker det, gerne vil gå ind og rådgive og vejlede, oplyser bevaringsforeningens formand, Arnold Andersen. Vi håber ved saglig oplysning at kunne være med til at dreje udviklingen i den rigtige retning. Bred dialog Bevaringsforeningen gør samtidig byrådet opmærksom på, at de store linier er vigtige at have for øje med tanke især på kommende byggerier på havnen, trælastens grund og andre lignende projekter. Foreningen peger på, hvor vigtigt det er, at projekterne tilpasses deres omgivelser. - Vi opfordrer samtidig byrådet til, at vi og andre borgere på seriøst plan og i rette tid må blive inddraget i fremtidige projekter. Det var på borgermødet tydeligt, at det er et udbredt ønske, siger Arnold Andersen. - Alt for voldsomt Det er bevaringsforeningens opfattelse, at de netop offentliggjorte planer, Boligforeningen af 1942 har om byggeri på Sæby Trælasthandels grund tæt ved bykernen, vil betyde et byggeri med voldsomme proportioner i forhold til den øvrige bebyggelse på Chr. Pedersensvej og Jernbaneallé. Bevaringsforeningens bestyrelse skriver således i en pressemeddelelse: - I artiklen i NORDJYSKE hed, at det er et byggeri, der vil give en mærkbar visuel ændring af gadebilledet, og at "det er meget anderledes end det, vi har været vant til i årevis". Det synspunkt kan vi kun medgive bygherren, men vi mener det med negativt fortegn. Projektet er alt for voldsom i forhold til kvarteret og bykernen i øvrigt. Bevaringsforeningens bestyrelse mener ikke, at grunden og stedet er til et byggeri i tre etager. Derfor opdordrer den kraftigt til en dialog med borgerne om projektet i tide. God og dårlig smag På borgermødet kom det flere gang til udtryk, at smag og behag er svært at diskutere. Til denne opfattelse bemærker bevaringsforeningens bestyrelse: - Så svært er det nok heller ikke, når det kommer til stykket. Vi - langt flertallet - kan godt finde ud af, hvad der er god og dårlig smag. Det er vigtigt, når der arkitektonisk skal disponeres over vores by, at det gøres ordenligt og sobert, så vi undgå at få røde ører over for kommende generationer. - De, der prægede det ældre Sæby, kan roligt hvile videre uden at skulle vende sig i deres grav - ligesom den afdøde Sæby-arkitekt Harald Nielsen med sine huse i "Bedre Bygeskik" har udtrykt det og givet os kvalitativt gode huse, som endnu i mange år kan være med til at præge Sæbys bybillede. Strømpile Bevaringsforeningens bestyrelse har besluttet at gå videre i sit arbejde efter nogle af de strømpile, der var fremme på borgermødet: - Noget af det væsentlige, vi havde efterlyst, var at komme i dialog, og her fik vi opbakning af politikere, der gav udtryk for, at dialogen er givtig og nødvendig. Når en lokalplan er udformet, er det meningen, at den skal overholdes. Bevaringsforeningens bestyrelse hilser med tilfredshed, at der faldt udtalelser som "Vi politikere skal være mere modtagelige for argumenter og er nødt til at snakke sammen med de borgere, der har skoen på", og at "Vi skal have mere gang i dialogen". I en pressemeddelse bemærker bevaringsforeningens bestyrelse samtidig, at arkitekt Bo Christiansen på borgermødet ret præcist udtrykte, hvad der er grundsubstansen i foreningens ønsker for udviklingen i Sæby: "Ved at søge ind til byens og havnens særkende og karakteristika gives der rammer og pejlemærker for en udvikling, som, når den bruges rigtigt, forstærker byen og havnen. I stedet for at satse på det, man tilsyneladende kan se som en sikker og hurtig succes, bør man i stedet blive bedre til det, man allerede er god til. Snarere end kvantitet, bør man satse på sin egen kulturarv, kvalitet og originalitet".