EMNER

Bymidten bliver måske mindre

Selv det billigste tilbud er dyrere end budgetrammen for projektet

FARSØ:Politikere og embedsmænd i Farsø Kommune kommer på hårdt arbejde i den kommende tid. Den offentlige licitation på Projekt Bymidte viser nemlig, at budgettet på omkring ni millioner kroner efter al sandsynlighed ikke rækker til et projekt i den fulde størrrelse. Billigste tilbud kommer fra Salling Entreprenørfirma, og det lander på godt 9,6 millioner kroner - og så er det endda uden moms. Dyreste tilbud er fra det kendte vejfirma Colas/Novejfa, og de skal have godt 11,8 millioner kroner for deres indsats. - Og så er det jo ikke den endelige pris, for vi skal også have investeringer i ejendomme og grunde med i prisen, siger chefen for teknisk fovaltning i Farsø Kommune, Jens Christian Olesen. - I første omgang skal vi nu til at se mere konkret på de tilbud, vi har fået, og så skal hele sagen igennem det politiske system, siger Jens Christian Olesen. Der er kommet i alt seks tlbud, og de strækker sig fra 9,6 til 11,8 millioner kroner. Flere lokale virksomheder har budt på opgaven, og der i mellem finder man entreprenørfirmaet M. Nielsen, der har afdelinger i Ranum og Farsø. Dette firma skal have knapt 10,1 millioner kroner for deres arbejde. Men der er også bud fra nabokommunen Aars. Her vil firmaet Gunnar Nielsen have omkring 300.000 kroner mere end konkurrenten fra Farsø. Og så er der jo det der med tidsplanen. - Allerede nu kan vi se, at vi ikke bliver færdige som planlagt, og jeg tror på, at tidsplanen i hvert fald er skubbet med et par måneder, siger Jens Christian Olesen. Næste skridt i det store projekt bliver det kommende møde i Farsø Kommunes udvalg for teknik og miljø. Det bliver holdt om en uge, og hér får medlemmerne af udvalget en af de større opgaver at forholde sig til. Hvis budgettet skal holdes - og sådan har budskabet været siden bymidten blev vedtaget i byrådet - så skal der barberes i projektet. Under alle omstændigheder er Projekt Bymidte nu sat i sving - og så vil tiden vise, hvad der blev råd til.