EMNER

Bypræsters bopælspligt til debat

NORDJYLLAND:Et af de mere verdslige stridspunkter i Folkekirken har på det seneste drejet sig om præsternes bopælspligt, og også den sag er taget op til drøftelse i forbindelse med det projekt udvikling, som er sat i gang i forbindelse med kortlægning af de kirkelige aktiviteter. Og der er - til en vis grad - godt nyt at hente for nogle af de nordjyske præster: 17 pct. af de store sogne - det er bysognene med mellem 3000 og 13.000 indbyggere - er nemlig indstillet på at bløde op på kravene om bopælspligt ud fra den betragtning, at embedsboligerne i byerne sjældent har den funktion, som præstegården har på landet. Derfor, hedder det i tilbagemeldingerne, kunne man forestille sig, at ikke alle præsterne i et sogn behøver at have bopælspligt, så man på den måde kan tilgodese de stadig flere teolog-ægtepar, som gerne begge vil arbejde som præster. For præsterne i landsognene stiller det sig markant anderledes. 74 pct. af alle menighedsråd fastholder, at præsten skal bo i præstegården.