Skolevæsen

Byråd afgør flytning

Søren Risager (V) mener, at sagen skal afgøres ved folkeafstemning.

Susanne Sønderlev, der bor på Nygaard Mølle på Dvergetvedvej, er en af dem, der gerne vil flyttes til Frederikshavn. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Susanne Sønderlev, der bor på Nygaard Mølle på Dvergetvedvej, er en af dem, der gerne vil flyttes til Frederikshavn. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Fire ejendomme i Dvergetved drømmer om at blive overflyttet til Frederikshavns Kommune. Det er ejendommene på Dvergetvedvej 592, 490, 512 og 580, som gerne vil have kommunegrænsen flyttet vestpå. Tirsdag beslutter Hjørring Byråd, om deres flytteplaner bliver til noget. Direktionen indstiller til byrådet, at man siger nej. Der henvises blandt andet til at kommunegrænserne traditionelt følger sognegrænserne, som allerede udgør sammenhængende lokalsamfund. Desuden frygtes en flytning at give problemer med planlægning, økonomistyring og udvikling. Det spiller nok også ind, at andre kunne få samme ide. Her kan man blot tænke på Stenhøj, hvor en del borgere også drømmer om at skifte kommune. Søren Risager (V), er eneste medlem af økonomiudvalg, som går ind for en anden løsning. - Jeg mener, at man bør holde en folkeafstemning i skoledistriktet. I gamle Sindal Kommune lovede kommunalbestyrelsen, at man ville gøre det på den måde, siger Søren Risager (V). Susanne Sønderlev fra Nygaard Mølle er en af dem, som gerne vil flyttes til Frederikshavn. Hun ser dog med stor skepsis på en folkeafstemning i skoledistriktet. - Vi hører jo sammen med Mosbjerg skoledistrikt, som aldrig ville stemme for at flytte til Frederikshavn Kommune, siger Susanne Sønderlev. Hun mener ikke, at flytningen behøver at få konsekvenser. - Man frygter måske, at flere vil søge om at blive flyttet til Frederikshavn, så det bliver en slags salamimetode, men det er noget vrøvl. Byrådet bestemmer jo i hvert tilfælde, siger Susanne Sønderlev. - Der skal selvfølgelig være en minimumsgrænse, men hvis argumenterne er i orden, så synes jeg, at man bør give folk lov til at skifte kommune. Hun har flere argumenter for flytningen til Frederikshavn, som i øvrigt har meddelt, at den gerne tager i mod de nye skatteydere. Susanne Sønderlev peger på, at Dvergetved nærmest er hægtet af Hjørring Kommune. I et tillæg til ansøgningen skriver borgerne fra de fire huse, at kommunen har glemt at orientere dem om adskillige sager. Blandt andet, at broen over åen ved deres ejendom skulle bygges om. Det blev de først opmærksom på, efter byggeriet var gået i gang. Det gjorde skolevejen for deres børn fem kilometer længere. Skoletandlægen er i Sindal, selv om deres børn takket være det frie skolevalg, går på andre skoler. Det helt grundlæggende problem for ansøgerne er dog, at de føler, at de naturligt hører hjemme i Frederikshavn Kommune. Byrådet beslutter tirsdag om ansøgernes argumenter kan flytte grænser.