Lokalpolitik

Byråd bag ulovlig afgørelse

Thisted Byråd støtter ”usaglig forskelsbehandling” - og det er ulovligt

Ingen stemte imod, da Thisted Byråd på sit møde 14. september besluttede at fastholde kommunens nuværende politik for tildeling af tilskud til hallerne i kommunen. Dermed traf byrådet en ulovlig handling, fremgår det af en afgørelse fra statsforvaltningen Nordjylland. Ulovligheden skyldes i følge afgørelsen ”forskelsbehandling i forbindelse med afslag på tilskud - ud over det beløb hallerne tildeles i henhold til folkeoplysningsloven - til Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter samt Østerild Multicenter”. Sagen om forskelsbehandling i tildeling af tilskud til kommunens to ”nye” haller sammenholdt med tilskuddene til de 11 ”gamle” haller er for to år siden indbragt for Statsforvaltningen af byrådsmedlem Peter Skriver (S). Han undlod som den eneste at stemme, da byrådet behandlede sagen 14. september, men mener, at afgørelsen er så klar, at byrådet under en eller anden form er forpligtet til at rette op på sin afgørelse. - Byrådet har truffet en ulovlig afgørelse - og den bør laves om, og det kan kun ske på to måder. Enten får hallerne i Østerild og Ydby tilskud efter samme retningslinjer som de øvrige haller, eller også får kommunen snarest muligt udarbejdet den længe savnede halpolitik, så vi klart får defineret retningslinjerne for haltilskud - og begynder at administrere herefter, siger Peter Skriver. Han understreger, at det mest naturlige vil være, at forskelsbehandlingen af de to haller ophører umiddelbart og at de allerede fra 2011 omfattes af de samme retningslinjer som kommunens øvrige haller. - Også selv om det betyder, at pengene må tages af kassen. Svend Hansen, formand for Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter forventer, at kommunen retter sig ind efter Statsforvaltningens afgørelse.