Lokalpolitik

Byråd begraver socialforvaltning

Magt og indflydelse på rådhuset skifter hænder

NIBE:Før var der fire, nu bliver der kun tre selvstændige forvaltninger på rådhuset i Nibe Kommune. Chef for den snart nedlagte socialforvaltning, Keld Nielsen, går på pension om kort tid efter mange års ihærdig og tro tjeneste. Adskillige tunge områder som børn/unge og handicappede er i forvejen flyttet til børne- og kulturforvaltningen med Lisbeth Larsen i spidsen. Skatteafdelingen er rykket til Aalborg, og det frigiver efter planen ekstra kræfter til chef for centralforvaltningen, Ole Jensen, der får tilføjet social og arbejdsmarkedsafdelingen og ældreafdelingen til sit ansvarsområde. - Færre høvdinge, øget effektivitet. Nogle skal dog til at løbe lidt hurtigere, lød det på byrådsmødet fra borgmester Jens Østergaard Madsen (V), og ingen sagde ham imod. Øverstbefalende for centralforvaltningen, Ole Jensen, får fremover fire afdelingsledere under sig mod nu to: Anita Steffensen (borgmesterkontoret), økonomisk afdeling med Preben Olsen som frontfigur, Maj-Lis Mølenberg (social- og arbejdsmarked), og Anne Marie Andersen (leder af ældreområdet, leder af plejehjemmet Solsidecentret). Hun får som noget nyt Ole Jensen som sin umiddelbare chef. Ejnar Jensen fortsætter som souschef i børne- og kulturforvaltningen under Lisbeth Larsen, Erik Søe Christiansen fortsætter som chef for teknisk forvaltning med souschef Arne Kristiansen ved sin side, og Hanne Dahl som kommunens højest placerede embedsmand i sin egenskab af kommunaldirektør. Skrotningen af socialforvaltningen som selvstændig med egen leder sparer umiddelbart kommunen for 570.000 kroner i løn om året til den nu afgående chef Keld Nielsen. - Der skal etableres nye samarbejdsrelationer mellem afdelingerne og skabes personlige kontakter mellem daglige samarbejdspartnere. Desuden skal der arbejdes systematisk med viden-deling i forvaltningen, lyder det bl.a. i den nu gennemførte nye struktur. Oversat fra det ind imellem løjerlige sprog på "kommunalt": det er ikke sådan ligetil at ændre gamle vaner, alle skal stramme sig an, tænke på virksomheden Nibe Kommune som en helhed og ikke grave sig ned i egne interesser, men dele viden med andre til gavn for virksomheden, og borgerne, der betaler for Nibe Kommunes drift.