Lokalpolitik

Byråd betaler underskud

Håndværkernes Hus får penge af byrådet

HJØRRING:Byrådet har besluttet at dække underskuddet i Håndværkernes Hus i Nørregade med en bevilling på godt 45.000 kr. Byrådet accepterer at give tilskuddet, idet Håndværkernes Hus har fortalt politikerne, at det forventer en snarlig, permanent, løsning på de økonomiske problemer. Håndværkernes Hus håber at få tilført 40.000 kr. årligt udefra, og det vil kunne få Håndværkernes Hus til at hvile i sig selv rent økonomisk. Bestyrelsesmedlem Finn Madsen bekræfter, at der arbejdes ihærdigt på at få en aftale i stand. - Jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt. Det bliver først endelig afklaret om tre uger, om aftalen falder på plads, siger Finn Madsen. Byrådet dækker med sin bevilling på godt 45.000 kr. underskuddene fra 2001 og 2002 på godt 15.000 og godt 30.000 kr. Byrådet er positivt indstillet overfor projektet i Nørregade. I 1995 accepterede byrådet at stille en fem-årig underskudsgaranti. Da Håndværkernes Hus i 2001 søgte om et årligt driftstilskud på 60.000 kr. afviste økonomiudvalget ansøgningen, men betalte dog underskud fra 1999 og 2000 på i alt 34.646 kr. I Håndværkernes Hus kan man se arbejdende stande med traditionelle håndværk.