Byråd blev overtrumfet

Erna Jen­sen og Sig­ne Clau­sen vil ger­ne bli­ve bo­en­de i Lykkeshøj, men det kan måske ikke lade sig gøre. Ar­kiv­fo­to

Erna Jen­sen og Sig­ne Clau­sen vil ger­ne bli­ve bo­en­de i Lykkeshøj, men det kan måske ikke lade sig gøre. Ar­kiv­fo­to

SEJLFLOD:Selvom et flertal i byrådet i Sejlflod mener, at der fortsat skal være ældreboliger i bebyggelsen Lykkeshøj i landsbyen Kongerslev, så kan de gamle godt indstille sig på, at de kommer til at bo et andet sted. For det er nemlig ikke længere byrådet i Sejlflod, der bestemmer. Det gør sammenlægningsudvalget, og i forretningsudvalget her er holdningen den stik modsatte. - Det er vores skøn, at der ikke er behov for de boliger. Det var vi enige om i forretningsudvalget, fortæller borgmester og formand for sammenlægningsudvalget, Henning G. Jensen. Han - og det øvrige forretningsudvalg mener ikke, at der i fremtiden vil være brug for de 24 ældreboliger på centret Lykkeshøj. Boligerne er ejet af Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der så har lejet dem ud til Sejlflod Kommune. Men lejeaftalen udløber for flertallet af boligerne med udgangen af 2006 og den bliver ikke fornyet. De ældre, der i dag bor i boligerne kan godt blive boende - såfremt altså LD og Det Nye Aalborg kan blive enige om en lejeaftale. Men det er ikke afklaret hvad LD vil stille op med boligerne. Tre af beboerne har dog ikke tidsbestemte lejemål og de kan derfor blive boende på ubestemt tid. Men huslejen vil formentlig stige - i dag dækker Sejlflod Kommune nemlig et årligt underskud på 600.000 kroner og det stopper kommunen med per 1. januar 2007. Begrundelsen for at opsige lejeaftalen er at Sejlflod kommune er i gang med bygge 22 ældreboliger i Kongerslev. Hvis byggeriet går efter planen så står de boliger klar til indflytning sidst på året. Ifølge en ananlyse fra sammenlægningssekretariatet vil de boliger dække behovet i Kongerslev. - Hvis der senere kommer et ekstra behov så vil vi bygge flere i tilknytning til dem, der er under opførsel. Sådan gør vi alle steder i kommunen. siger Henning G. Jensen. Forkert beslutning Beslutning om at droppe Lykkeshøj er stik modsat den, som byrådet i Sejlflod vedtog i april. Her bestemte lokalpolitikerne at forsøge at forlænge aftalen med KD. - Jeg er jo nødt til at tage beslutningen til efterretning, men jeg mener, at den er forkert. Når vi kigger på demografien med flere ældre mennesker og de ventelisterne der allerede er, så er der brug for de boliger i Kongerslev, siger Finn Ladefoged, der er socialudvalgsformand i Sejlflod. Men den beslutning var for stor til Sejlflod-politikerne - alle beslutninger, der kan få betydning for Det Nye Aalborgs budget skal nemlig omkring Sammenlægningsudvalget. Alt over 100.000 kroner skal derfor på dagsordenen her, så på mandagens møde skulle forretningsudvalget også tage stilling til to andre sager fra Sejlflod. Nemlig om Gudumholm Børnehave kunne få 105.000 kroner til et hus til legeredskaber og om Gudumholm Lygtestanderforening. Her gik politikerne dog ikke i mod beslutningen fra byrådet i Sejlflod - begge fik deres penge.