Lokalpolitik

Byråd brød lov i salgssag

Tilsynsråd forlanger åbenhed i sag om p-pladsesalg

BRØNDERSLEV:Det var i strid med loven, da byrådet i Brønderslev Kommune 12. marts behandlede salget af parkeringspladserne på Jernpladsen i Brønderslev for lukkede døre. Det slår tilsynsrådet fast i en afgørelse, der blev truffet i mandags. På baggrund af NORDJYSKEs omtale af sagen, tog tilsynsrådet af egen drift sagen op til vurdering. Karsten Frederiksen (K) stemte som den eneste i byrådet imod, at sagen blev behandlet for lukkede døre. Han ønskede, at principperne blev drøftet på et åbent møde og økonomien for lukkede døre. Hans begrundelse var, at borgerne skulle have mulighed for at fremkomme med deres synspunkter og påvirke politikerne, inden byrådet traf endelig beslutning om salg af p-pladserne. Byrådets argument for at sætte sagen på det lukkede møde var, at der i sagen var oplysninger af fortrolig karakter. Men det vil ifølge tilsynsrådets afgørelse ikke i sig selv kunne begrunde dørlukning. "Kommunalbestyrelsen har ikke oplyst om nogen særlig grunde til, at selve drøftelsen af, hvilke vilkår, der skulle fastsættes, skulle hemmeligholdes", konstaterer tilsynsrådet. Tilsynsrådet vurderer dog ikke, at de lukkede døre har haft betydning for sagens videre forløb, og vil derfor ikke foretage sig yderligere i sagen. Borgmester Jens Arne Hedegaard (V) siger, at tilsynsrådets afgørelse fremover vil indgå i overvejelserne om, hvorvidt en given sag skal behandles for lukkede eller åbne døre. - Vi har lært af denne sag. Så fremover indgår den i vores erfaringsgrundlag, og den får betydning for, hvilke sager der kommer på de åbne og lukkede møder fremover. Der bliver selvfølgelig færre sager på det lukkede møde efter tilsynsrådets afgørelse, siger Jens Arne Hedegaard. Borgmesteren er tilfreds med, at tilsynsrådet har vurderet sagen. - På den måde får vi tjekket, om vi har gjort det rigtige eller det forkerte. Og vurderingen er altså, at vi har gjort det forkert. Tilfreds er også Karsten Frederiksen. - Som udgangspunkt skal så meget som muligt på de åbne møder. Og med afgørelsen er der fremover mulighed for at dele sager op, så den principielle debat tages på et åbent møde, mens den øknomiske del venter til det lukkede møde.