Byråd dækker daghøjskoles minus

Et flertal gav penge til FOFs nu lukkede daghøjskole

Voksenundervisning 1. marts 2003 07:00

HJØRRING: Et flertal i Hjørring Byråd har besluttet at dække den nu lukkede FOF daghøjskoles underskud på 275.000 kr. Daghøjskolen fik problemer i fjor, da regeringen pludselig ændrede loven om tilskud til daghøjskoler. Men vedtagelsen skete ikke uden sværdslag og principiel diskussion. Spørgsmålet er nemlig med hvilken ret Hjørring Byråd dækker underskuddet i et foretagende, der ikke direkte har noget med kommunens fremtidige virksomhed at gøre? I følge Folkeoplysningesloven er kommunen ikke forpligtet til at dække et underskud. Kommunernes Landsforening mener, at kommunalfuldmagten kan bruges som lovgrundlag for støtten. Embedsmændene i Hjørring Kommune spurgte Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt til råds, før sagen endte på byrådets bord. Det blev man ikke meget klogere af. Tilsynsrådets svar er meget uklart. Tilsynsrådet skriver, at det er svært at få øje på en begundelse for at yde tilskud efter kommunalfuldmagten, men vil samtidigt ikke afvise, at der kan være en kommunal interesse i at gøre det. SFs Jørn E. Christiansen stemte nej, blandt andet fordi kommunalbestyrelsens medlemmer hæfter personligt for beslutningerne. Han fandt lovgrundlaget upræcist. Han stillede desuden spørgsmål ved det fremlagte regnskab, som han gerne ville have yderligere undersøgt. Jørn E. Christiansen understregede, at hans holdning ikke skulle ses som et angreb på FOFs arbejde, som han omtalte postitivt. Venstre stemte også nej. Gruppeformand Jørgen Lind Thomsen mener ikke, at det er i Hjørring Kommunes interesse at dække underskuddet. Både Helmuth Zickert (S) og Jens Broen (C) gik ind for støtten til FOF. Begge henviste til, at FOF ikke kunne gøre for, at regeringen pludselig "hev stikket ud". - Uanset hvem, der sidder i regering, er det noget svineri at lovgive med tilbagevirkende kraft, sagde Jens Broen (C). Både Helmuth Zickert og Jens Broen roste det arbejde, som FOF har gjort for Hjørring Kommune. Jens Broen nævnte specielt Den Lille Højskole for sindslidende, som nu er lukket. Søren Chr. Jensen (S) satte sagen i historisk og politisk perspektiv. Han pegede på, at de seneste regeringer - uanset partifarve - har gjort hvad de kunne for at komme daghøjskolerne til livs. - Regeringerne har ikke villet have, at arbejdsløse gik i skole. De skal ud at arbejde, lød det fra skiftende regeringer. Og det i en tid, hvor vi har stigende arbejdsløshed!, lød det fra Søren Chr. Jensen. Flertallets beslutning om at støtte FOF blev gjort med henvisning til Folkeoplysningsloven. Hjørring Byråd vedtog i juni 2002, at den kun ville støtte én daghøjskole pr. 1. januar i år. I dag har Hjørring kun AOF daghøjskole, da det ikke i fjor lykkedes at få skabt enighed om en sammenlægning af AOF og FOFs daghøjskoler. FOFs daghøjskole mente, at den måtte igangsætte planlagte kurser i efteråret 2002 på trods af den usikre økonomiske situation. Det resulterede i det omtalte underskud.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...