Lokalpolitik

Byråd dæmper trafikfrygt

Afstribning og tilvænning skal nok få trafikken til at glide

HADSUND:Gamle vaner må ændres. Så skal trafikken nok komme til at glide omkring Jernbanegade og Alsvej, selv om byrådet vil tillade to nye butikker i området. Sådan lød de beroligende meldinger Hadsund Byråds seneste møde. Her godkendte man lokalplanen for en ny Fakta-butik i Jernbanegade, og samtidig sendte man et planforslag for en Aldi-butik i samme gade i otte ugers offentlig høring. Kritikere har udtrykt bekymring for den øgede trafik på Jernbanegade, som kan blive mere usikker for de bløde trafikanter. - Cyklisterne vil af gammel vane helst ad Jernbanegade. Nu gælder det om at få nye vaner, så de cykler ad Østre Allé. Og det bliver mere overskueligt at komme gennem rundkørslen, når amtet får lavet afstribninger, sagde teknisk udvalgs formand Knud Christensen (V). Borgmester Karl Christensen: - Cyklisterne skal vænne sig til nye forhold. Så er der altså ikke noget problem. Mogens Jespersen (V) talte også om de ny vaner. Han og flere andre understregede betydningen af, at der fra de nye butikker kommer udkørsel til Alsvej. Amtet siger godt nok nej, men til januar bestemmer fjordkommunen selv over vejen. - Nogle ryster på hovedet over, at vi placerer to nye butikker i Jernbanegade. Hvorfor ikke uden for byen. Nej, for byrådet har bestemt, at vi vil have byudviklingen inden for byskiltet, sagde Mogens Jespersen. Han konstaterede, at rundkørslerne har sat farten ned på Alsvej.