Børnepasning

Byråd delt i sag om børnehaver

Beskedne flertal for lukninger i Skjoldborg og Klitmøller

Mens det var et fuldstændig enigt byråd, der onsdag aften besluttede at lukke børnehaven Mælkebøtten i Thisted, så var der betydeligt større uenighed om lukningen af børnehaverne i Skjoldborg og Klitmøller. Her var byrådet delt, også inden for de enkelte partier. - Jeg vil ikke stemme for en lukning af Skjoldborg Børnehave, for den ligger strategisk rigtigt for de folk, der kører til Thisted, pointerede Jens Vestergaard Jensen (S). Det synspunkt stod han dog alene med i den socialdemokratiske gruppe. Fra Dansk Folkepartis side meldte Ib Poulsen ud, at partiets to byrådsmedlemmer ikke kunne gå ind for at lukke børnehaver i landsbyer, hvor man samtidig har besluttet at lukke skolen. Det synspunkt bakkede både Per Skovmose og Nora Hornstrup, begge fra Venstre, op om. - Jeg er enig med Ib. Vi skal ikke lukke børnehaver der, hvor vi lukker skoler. Så jeg kan kun stemme for at lukke Mariehønen i Thisted og så Sylen i Klitmøller, fordi det er mit indtryk, at de gerne vil lave en fribørnehave der, sagde Per Skovmose. - De indlæg bryder med vores plan om at lave en helhedsløsning, hvor der er sammenhæng mellem børnehave og skole, indvendte borgmester Lene Kjelgaard Jensen (V). Poul Hvass Hansen (K) ville gerne høre, hvordan kommunen så skulle finde pengene, hvis ikke man lukkede de nævnte børnehaver. - Børne- og familieudvalget skal finde resten af pengene, sagde Per Skovmose. På forhånd var afstemningen om at lukke Vorupør Børnehus taget ud, da det allerede var blevet besluttet at bevare skole og børnehus. Skjoldborg Børnehave blev lukket med 16 stemmer for og 10 imod. Samtlige Venstre-politikere på nær Peter Sørensen stemte imod lukningen, og det samme gjorde Dansk Folkepartis to medlemmer og Jens Vestergaard Jensen (S). Lene Kjelgaard Jensen undlod at stemme, og de øvrige for. Sylen i Klitmøller blev lukket med 16 stemmer mod 7. De fire socialdemokrater Ida Pedersen, Heinz Hvid, Morten Bo Bertelsen og Erik Bøgh Nielsen undlod at stemme. Fem Venstre-politikere stemte imod, nemlig Lene Kjelgaard Jensen, Ole Westergaard, Jørgen Østerby Pedersen, Peter Sørensen og Jørgen Andersen. Desuden stemte Ib Poulsen og Peter Sørensen fra Dansk Folkeparti imod. Lukningen af Mariehønen i Øsløs blev vedtaget med 20 stemmer mod 4. Imod stemte Per Skovmose og Henrik Gregersen fra Venstre samt de to fra Dansk Folkeparti. Endelige blev lukningen af Mælkebøtten i Thisted enstemmigt vedtaget.

Forsiden