Lokalpolitik

Byråd diskuterede "tidsler"

Politikerne vedtog budgettet til førstebehandling

HJØRRING:Ved byrådets førstebehandling af kommunens budget 2005 lagde gruppeformændene ikke skjul på, at der var tidsler imellem de mange besparelser. Tidsler som de gerne så luget væk. Både Socialdomkraternes Helmuth Zickert, SFs Jørn E. Christiansen, Venstres Jørgen Lind Thomsen og konservatives Jens Broen nævnte, at mange af besparelserne var uacceptable uden at love at fjerne konkrete besparelser. Helmut Zickert sagde dog i sin tale, at besparelserne på Kløvergården, på klubberne og på aktiviteterne i Forsamlingsbygningen er meget væsentlige at få nulstillet. På forespørgsel fra Venstre forsikrede borgmester Bent Brown (S), at de nævnte områder ikke er ultimative krav fra socialdomkraterne i de kommende forhandlinger om et bredt budgetforlig. Før byrådsmødet demonstrerede Poulstrupborgere uden for rådhuset og Helmuth Zickert sagde til NORDJYSKE. - Selvfølgelig bliver jeg som politiker berørt af protesterne og de mange reaktioner, der har været, blandt andet i pressen efter besparelserne er meldt ud, lød det fra Helmuth Zickert. Stort set de samme tidsler , som Helmut Zickert nævnte, var på Jens Broens liste over besparelser, som de Konservative ikke bryder sig om. - Vi har sagt i mange år, at det ikke kan blive værre, men det kan det åbenbart, sagde Jens Broen. SFs Jørn E. Christiansen lovede, at SF vil stille ændringsforslag i den hensigt at fjerne besparelser på skoler, institutioner og kultur. SFeren sagde, at kommunen er ved at udvikle sig til en fattigdommens evighedsmaskine, fordi nedskæringer - fyringerne - belaster alle kommunens ansatte yderligere. Det sender efter Jørn E. Christiansens mening flere på sygedagpenge og kontanthjælp med øgede udgifter til følge. Han anbefalede skattestigninger og en mindre kassebeholdning. Men netop en stor kassebeholdning og mindre gæld fremhævede Vendtres Jørgen Lind Thomsen som forudsætningen for en sund økonomi. Han anbefalede at beholde en kassebeholdning på cirka 40 millioner kroner, da byrådet erfaringsmæssigt ved, at budgetterne på sygedagpenge og kontanthjælp altid skrider. Hvis man ikke har en stor kassebeholdning til at betale de ustyrbare skred i budgetterne, går det helt galt. Jørgen Lind Thomsen nævnte ikke konkrete besparelser, men lagde ikke skjul på, at Venstre også havde fået øje på nogle tidsler, som de gerne ville være foruden. Måske forsvinder enkelte af de værste besparelsesforslag. Økonomiudvalget har besluttet at lempe lidt på den stramme økonomi. De ekstra penge kommer i spil i perioden op til 2. behandlingen af budgettet, hvor der måske indgåes et forlig om budget 2005. Budgettet til førstebehandlingen blev vedtaget.