Lokalpolitik

Byråd drøfter kommunaldirektør

Sidst på ugen forventes ny leder af kommunen ansat

LØGSTØR:To kandidater blev i går set an til posten som kommunaldirektør af byrådet i Løgstør Kommune. Det skete på et lukket ekstraordinært byrådsmøde. - Navnet på den udvalgte ansøger vil dog først blive offentliggjort sidst på ugen, idet der skal forhandles løn og arbejdsforhold med den nye direktørs faglige organisation, siger borgmester Jens Lauritzen (V). Når kommunaldirektøren er ansat, går ansættelsesudvalget i kommunen i gang med at finde en vicekommunaldirektør. Ved denne ansættelse vil den kommende kommunaldirektør også deltage. Før ansættelsen af kommunaldirektør og vicekommunaldirektør har kommunen gennemført en større omlægning af den administrative struktur. Fra nytår indføres nemlig en såkaldt "smal direktionsmodel". Det betyder, at kommunen fremover skal ledes at en direktion bestående af netop kommunaldirektøren samt vicekommunaldirektøren. Direktionens primære opgave bliver at udvikle og koordinere. Ligesom den skal tage sig af den overordnede personaleledelse. Ingen forvaltningschefer Modellen indebærer en klarere adskillelse mellem drift og udvikling, end der hidtil har været tale om. Såvel kommunaldirektør som vicekommunaldirektør er således fritaget for direkte forvaltningsansvar. Det vil sige, at ledelsen af de daglige driftsopgaver delegeres ud til lederne af de respektive faglige områder, der alle refererer direkte til direktionen. Modellen erstatter de nuværende forvaltninger, der i stedet nedbrydes i en række selvstændige faglige områder. Dermed forsvinder forvaltningschefstillingerne. Løgstør Kommune har allerede gjort erfaringer i den retning. For nogle år siden oprettede kommunen en servicebutik. Her kan borgernes henvendelser i stort omfang løses et sted i stedet for, at de bliver sendt rundt fra område til område på rådhuset. Den nuværende kommunaldirektør, Claes Jacobsen, stopper ved udgangen af året. Kommunen har aldrig tidligere haft en vicekommunaldirektør. De første samtaler til jobbet som kommunaldirektør fandt sted 23. oktober, hvor ansættelsesudvalget valgte de to nuværende kandidater ud.