Lokalpolitik

Byråd er for høje huse

Byrådet i Frederikshavn Kommune har godkendt den endelige lokalplan for et boligområde på Gl. Skagensvej i Skagen.

Det drejer sig om 114 ny bygninger, der skal ligge op til et eksisterende boligområde. Der har under høringsfasen været indsigelser fra borgere, der var mente, det nye byggeri, der skal op i fem etagers højde ville skygge for deres huse, der kun er to etager høje, ligesom nogen var bange for, at der vil være indsigtsgener fra de højere ejendomme. Nedstemt Under debatten havde Paul Rode Andersen (SF) et ændringsforslag, der ville gøre det umuligt at bygge i mere end to etagers højde, men forslaget faldt ved en afstemning, hvor seks stemte for og 25 imod. John Christensen (V) mente heller ikke frygten for indsigtsgener havde noget på sig. Husene ligger ifølge ham 75 meter fra hinanden, og man kan ikke se ind, medmindre man bruger en kikkert, siger han. Søgsmål Den samme gruppe beboere, der var bange for indsigtsgener, har truet med at sagsøge kommunen, hvis byggeriet bliver opført på trods af deres indsigelse. Men et sådan søgsmål frygter man ikke i byrådet, da lokalplaner er erstatningsfri.