Lokalpolitik

Byråd fastholder fokus på mulig ny ringvej i Dronninglund

DRONNINGLUND: Byrådet sagde på denne uges møde ja til at fastholde det kommunale fokus på en mulig ny ringvej sydøst om Dronninglund. De folkevalgte beslutningstagere sagde på byrådsmødet således god for, at der i forbindelse med den forestående revision af kommuneplanen udarbejdes en trafikhandlingsplan, hvori der blandt andet ses nærmere på behovet for den omtalte ringvej sydøst om Dronninglund - en ringvej, der ifølge de foreløbige planer skal løbe fra krydset Nordre Ringgade/Asaavej i østenden af byen til Søndervangsvej i sydbyen. Byrådet sagde i samme ombæring ja til et forslag fra Allan Aagaard (SF) om, at trafikhandlingsplanen kommer til at omfatte hele Dronninglund by, ligesom der blev sagt ja til at udarbejde en tidsplan for udarbejdelsen af denne trafikhandlingsplan og ja til at se nærmere på de økonomiske konsekvenser i forbindelse med anlægget af en ringvej som den foreslåede. Allan Aagaards ønske om en samlet trafikhandlingsplan for hele Dronninglund by var i øvrigt begrundet med, at han den mulige tilknytning af en ringvej til Søndervangsvej kun vil tjene til at flytte den tunge trafik fra de nuværende indfaldsveje i Dronninglund syd til denne vej - hvilket med skoler og daginstitutioner på Søndervangsvej kræver grundige overvejelser om, hvad der så skal gøres for at sikre de bløde trafikanter på denne vej. Hertil bemærkede formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), at det i Dronninglund handler om at få trafikken fordelt mest fornuftigt på de forskellige veje - og om at have et lige så fornuftigt stisystem til at holde de hårde og de bløde trafikanter mest muligt adskilt.