Lokalpolitik

Byråd fik indblik i havnens forhold

Byrådet sidder med det overordnede ansvar for Hanstholm Havn HANSTHOLM: I sidste ende har medlemmerne af Thisted Byråd det afgørende ansvar for Hanstholm Havn. Derfor er det nyttigt med et vidst kendskab til, hvad type virksomhed havnen er. Det var en af årsagerne til, at Hanstholm Havn var et selvstændigt punkt på dagsordenen til byrådets temamøde forleden, fortæller borgmester Erik Hove Olesen (S). - Direktør Hans Kjær gav en meget grundig orientering om havnen. Både om havnen her og nu, men også om de udfordringer, der ligger for havnen i de kommende år, fortæller borgmesteren. Byrådsmedlemmerne blev således sat ind i havnens masterplan for de kommende års udbygning, i planerne for en udbygning af områderne øst for havnen, hvori der blandt andet indgår et projekt, som i oplægget omfatter en flydende hotel. Desuden blev der orienteret om vindmølleplanerne og for mulighederne for at udbygge akvakultur-området øst for Hanstholm havn. Mølleplan Planerne for opstilling af vindmøller øst for havnen var for et års tid siden årsag til voldsomme lokale protester. Mølleplanerne er fra havnens side tænkt ind i en helhed, der også omfatter den fremtidige udbygning af området med landbaserede saltvandsdambrug. Kommunens økonomiudvalg skal på sit næste møde i december drøfte holdninger til fremtidige mølleprojekter i kommunen. Diskussionen udspringer konkret af planerne om at rejse store vindmøller tæt på Tilsted, men vil ifølge borgmesteren også komme omkring en mere generel stillingtagen til vindmøller i kommunen. - Når det gælder planerne for store vindmøller øst for Hanstholm havn er de på et meget forberedende stade. Den lokale debat udsprang af det projektforslag, der blev sendt i høring, men der er endnu ikke taget initiativ til at starte en egentlig lokalplanprocedure, siger borgmestrene. Han tilføjer, at det endnu ikke er drøftet, om det vil ske. - Men det er sikkert, at de beslutninger der træffes omkring mølleprojektet i Tilsted vil give et meget vigtigt fingerpeg om de fremtidige muligheder og holdningerne til opstilling af store vindmøller i kommunen. herunder også ved Hanstholm Havn, siger borgmesteren. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk