Lokalpolitik

Byråd freder golfbanemillion fra jordsalg

AARS:Kommunekassen bliver ikke umiddelbart styrket med én million kroner som følge af, at golfprojektet Aars Golfklub uventet har fået jord til over, så der kan frasælge jord for en million kroner. På den baggrund bad socialdemokraterne på septembermøde i byrådet om en redegørelse for økonomien i projeket. Socialdemokraterne ville have klarlagt om jordsalget kunne give anledning til en tilbagebetaling til Aars Kommune, der snildt kan bruge pengene i den betrængte kommunekasse. Arbejdsgruppen bag golfbanen slipper helst ikke millionen fremgår det af en redegørelse, som blev fremlagt på byrådsmødet onsdag. Projektet arbejder nemlig med en stram likviditet, hvor de likvide reserver i golfklubben i 2003 og 2004 ligger under 100.000 kroner. Ikke kun vores penge - Og det er svært at sige, om provenuet fra et skal skal tilfalde Aars Kommune eller andre indskydere, pointerede borgmester Knud Kristensen (K). Partifællen Ernst Pinstrup Sørensen mente heller ikke, at tiden er til, at Aars Kommune begynder, at kræve penge tilbage. - Vi går helt ind for golfprojektet, og mener, at vi skal tage stilling til en eventuelt tilbagebetaling senere, sagde han. Det var socialdemokraternes gruppeformand Martin Glerup ikke uenig i efter at have læste redegørelsen. Han vurdere, at kommune bør se på sagen igen, når golfprojektet er nået længere frem.