Lokalpolitik

Byråd frikender sig selv i byggesag

AARS:Der var ingen tvivl blandt medlemmerne, da Vesthimmerlands Kommunes byråd torsdag endnu en gang skulle tage stilling til en henvendelse fra Statsforvaltningen Nordjylland i sagen om byggeriet Himmerlandsparken i Aars: Kommunen handlede ikke forkert. Det fremgår af en svarskrivelse, som byrådet i fuld enighed - og uden debat - vedtog og som nu er på vej til Statsforvaltningen, der i februar skrev til kommunen og bl. a. bemærkede, at "Statsforvaltningen er mest tilbøjelig til at mene, at det er godtgjort, at byrådet i sagen handlede ulovligt". Deri ligger, at Statsforvaltningen finder, at kommunen i sin tid tog en overpris for sine grunde og anvendte fortjenesten til at finansiere kommunens støtte til det almene boligbyggeri Himmerlandsparken, opført af Aars Boligforening. I sin svarskrivelse henviser byrådet imidlertid til, at kommunen solgte den ene grund til boligforeningen til en pris, som ifølge en valuars vurdering lå 1,6 pct. over markedsprisen, mens den anden grund blev solgt 9,8 pct. under markedsprisen. Det er i forbindelse med det omdiskuterede byggeri også blevet hævdet, at kommunens prisforlangende ville medføre for høj en husleje i Himmerlandsparken. Byrådet henviser imidlertid til, at kvadratmeterprisen på godt 700 kr. i Himmerlandsparken er på niveau med lejeprisen i et andet af boligforeningens byggerier - Bymidten i Aars - hvor boligerne vel at mærke er 20 år gamle. Statsforvaltningen har også spurgt Vesthimmerlands Kommune om den vil foretage sig noget vedrørende de gennemførte handler - herunder byrådets godkendelse af købesummerne. Og her byrådets svar et klart nej. Under den kun et minut lange behandling af sagen blev byrådsmødet ledet af viceborgmester Per Bach Laursen (V), idet borgmester Knud Kristensen (K) erklærede sig inhabil og forlod byrådssalen. Hans byggefirma stod i sin tid for opførelsen af Himmerlandsparken.