Byråd går til kamp for politistation

Sender brev af sted til politidirektør Elsemette Cassøe og Folketingets Retsudvalg

Det samlede byrådet i Vesthimmerland meldte sig i går for alvor ind i kampen om at bevare politietstationen i Løgstør. Foto Michael Koch

Det samlede byrådet i Vesthimmerland meldte sig i går for alvor ind i kampen om at bevare politietstationen i Løgstør. Foto Michael Koch

Hvis politidirektøren for Nordjylland, Elsemette Cassøe, har tænkt sig at lukke politistationen i Løgstør og flytte betjentene til Hobro for blot lade en nærpolitistation blive tilbage i Limfjordsbyen, så bliver det ikke uden sværdslag. I går meldte byrådspolitikerne i Vesthimmerland sig nemlig for alvor ind i kampen for at bevare politistationen i Løgstør. Det skete, da et enigt byråd sagde ja til at sende et brev til politidirektøren, hvor der stilles en række kritiske spørgsmål omkring en flytning. Ikke nok med at brevet lander hos politidirektøren i morgen - samtlige politikere i Folketingets Retsudvalg på Christiansborg får også en kopi af brevet. Og på Christiansborg har sagen omkring flytningen allerede givet genlyd. Det kunne Venstremanden Per Bisgaard fortælle på byrådsmødet. Han er nemlig - udover at være byrådsmedlem - også folketingsmedlem. Bekymring I brevet - der er underskrevet af borgmester Knud Kristensen (K) - slår byrådet fast, at man ser meget alvorligt på den forringelse af den politimæssige dækning i Vesthimmerland, som en flytning fra Løgstør til Hobro vil medføre. "Hos byrådet i Vesthimmerlands Kommune undrer det, at staten - og dermed regeringen - vil gå forrest i en accept af endnu en forringelse af livsvilkårene i yderområderne", skriver byrådet, som påpeger, at ved politireformens udmøntning, så valgte Nordjyllands Politi at bevare politistationen i Løgstør for at leve op til kravet om lokal tilstedeværelse og forankring som er beskrevet i politireformen. Derfor stiller byrådet nu også spørgsmålet til Elsemette Cassøe: Hvornår har Folketinget besluttet noget, der forandrer en af målsætningerne for politireformen. Byrådet har stillet spørgsmålet velvidende, at det har Folketinget ikke besluttet noget om ... Ikke sammenhæng "Byrådet kan ikke se, at der er en sammenhæng mellem politireformen og de fremtidige planer om politidækning i Vesthimmerland og Jammerbugt kommuner, og byrådet i sit brev. Brevet går også den nordjyske politiledelse på klingen på en anden måde. Nemlig med denne formulering: "Vi ønsker at vide, om Nordjyllands Politi gennem sin organisering har undergravet muligheden for at bevare et forsvarligt politimæssigt niveau i Løgstør og dermed indirekte har centraliseret gennem sin administration af ressourcerne"? Ander lejemål En af årsagerne til politiledelsens ønske om en flytning er at huslejen i Løgstør er dyr. Her slår byrådet i sit brev fast, at kommunen gerne vil være behjælpelig med at finde et andet og væsentlige billigere lejemål i Løgstør.