Lokalpolitik

Byråd gør sig klar til at trække i arbejdstøjet

De folkevalgte beslutningstagere har igen udstukket krav om resultater til sig selv

DRONNINGLUND:Som det for første gang skete ved den kommunale budgetlægning i fjor, har Dronninglund Byråd også i år udstukket en resultatkrav til sig selv i 2005. Det er sket i forbindelse med det budgetforlig, der i denne uge i byrådet er blevet indgået om næste års kommunebudget, og her er der på listen over udstukne resultatkrav ni specifikke opgaver at tage fat på for de folkevalgte beslutningstagere og det kommunale administrationsapparat. Det første resultatkrav er at finde inden for det politikområde, der har betegnelsen "Puljer", og her bliver opgaven at få skabt en sundhedsordning for kommunens medarbejdere. Det er sundhedsordning, der skal etableres i de kommunale institutioner, som selv er indstillet på at betale for den nye ordning - og derved forhåbentlig også høste gevinsten ved at opleve et lavere sygefravær i medarbejderstaben. De næste resultatkrav er at finde på området for "Børn og unge", og her gælder det først om at få udarbejdet en analyse af, hvordan ledelse og administration af daginstitutioner eventuelt kan varetages i større enheder, ligesom normeringsaftalen fra 1997 skal tages op til ny forhandling. På området for "Folkeskoler" skal der endvidere gennemføres en analyse af den eksisterende klassedannelsesproblematik, så de store klasser på 27-28 elever kan få ekstra ressourcer - og det skal ske med udgangspunkt i den nuværende ressourcetildeling til hele folkeskoleområdet. Rækken af resultatkrav fortsætter på området for "Ældre og handicappede", og her skal der blandt andet ske en afdækning af behovet for støtte i eget hjem for selvstændigt boende borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, ligesom der skal ses nærmere på, om der er behov for at få etableret et botilbud til unge udviklingshæmmede. På samme område skal der også fokuseres på, om der er behov for at etablere et bofællesskab til yngre psykisk syge borgere, ligesom der skal skabes overblik over, hvilke tilbud der skal være til voksende gruppe af senhjerneskadede borgere. Det sidste af de specifikt udstukne resultatkrav drejer sig om området for "Affald og genanvendelse", og her gælder det om at få den samlede affaldshåndtering optimeret endnu mere, end det er tilfældet i dag.

Forsiden