Lokalpolitik

Byråd jonglerer med millionerne

Umiddelbart overskud på 13,6 mio. kr. skal fordeles

DRONNINGLUND:Med indgangen til august er arbejdet med næste års kommunebudget for alvor begyndt at tage fart, og for de folkevalgte beslutningstagere er det vanen tro millioner af kroner, der skal have en politisk fordeling inden den endelige godkendelse af 2004-budgettet i oktober. Mens byrådspolitikerne derfor er ved at trække i budget-arbejdstøjet, så ligger det fast, at de som udgangspunkt har et økonomisk spillerum på 13,6 mio. kr. Det er det overskud, der er tilbage, når næste års forventede driftsudgifter er trukket fra de ditto driftsindtægter i 2004. Mens det måske på papiret ser meget godt ud, så er det imidlertid også en kendsgerning, at byrådet som udgangspunkt har regnet med et anlægsbudget på 13,8 mio. kr. - hvilket unægteligt kan blive svært inden for en ramme, der er 200.000 kr. mindre end dette beløb. Borgmester Mikael Klitgaard (V) påpeger dog, at der også er mulighed for at låne til i hvert fald nogle af anlægsopgaverne - og at dette sikkert også vil ske, idet der ud over det planlagte i langtidsbudgetterne også er poppet ting som en renovering af svømmehallen i Hjallerup og et ønske om mange flere kroner til vejvedligeholdelsen op, siden langtidsbudgetterne blev fastlagt sidste år. Dertil kommer, at man i byrådet også gerne vil have styrket kommunens kassebeholdning ved udgangen af 2004 ved dér at lægge et endnu ikke fastlagt millionbeløb deri, og det får altsammen Mikael Klitgaard til at komme med denne konklusion: - Vores økonomiske spillerum er ikke stort nok. Borgmesteren tilføjer i den forbindelse, at kommunens serviceudgifter også på nuværende tidspunkt ser ud til at stige med mere, end der i kommuneaftalen for 2004 er lagt op til. Her tales der om en maksimal stigning på 0,7 procent, mens udsigterne for Dronninglund Kommune p.t. ligger på omkring 1,5-1,75 procent. - Det er noget af det, vi også skal have kigget på, fast-slår Mikael Klitgaard. Byrådet samles nu i næste uge til et lukket temamøde om næste års kommunebudget, hvorefter de folkevalgte igen samles en uge efter for at se, om der dér er grundlag for at skabt et bredt budgetforlig for 2004.

Forsiden