Byråd klar med millioner til skolerne

Bredt flertal for at afsætte langt mere end de 10 mio. kr., som budgetforslaget indeholder

Borgmes­ter Hen­ning G. Jen­sen (S) skød de­bat­ten om næs­te års bud­get i gang med et håb om, at par­ti­er­ne bli­ver eni­ge om et bredt for­lig.

Borgmes­ter Hen­ning G. Jen­sen (S) skød de­bat­ten om næs­te års bud­get i gang med et håb om, at par­ti­er­ne bli­ver eni­ge om et bredt for­lig.

AALBORG:Det er endnu uvist, om det bliver 10, 20 eller et helt andet millionbeløb, der bliver afsat ekstra til renovering af skoler og fleksible læringsmiljøer på Aalborg Kommunes folkeskoler næste år. Men sikkert er det, at elever og lærere på nogle af skolerne kan se frem til at få bedre fysiske rammer at opholde sig i. I det oprindelige budgetforslag fra 7. september blev der afsat 10 mio. kr. til formålet, men det beløb bliver altså væsentligt større. Det står klart efter byrådets 1. behandling af budgettet i byrådssalen i går. Stor forskel Skole- og kulturrådmand Henrik Thomsen (SF) forklarede, at skole- og kulturudvalget havde peget på, at der reelt var behov for 91,5 mio. kr. til skolerenoveringer, fleksible læringsmiljøer og handicapforanstaltninger på skolerne næste år. Udvalget vidste godt, det var urealistisk at få afsat så stort et beløb. - Men der er stor forskel på 91,5 mio. kr. og de 9,7 mio. kr., der er afsat. Vi har mange skoler, der trænger til et løft, sagde Henrik Thomsen. Han blev bakket op af andre medlemmer af udvalget. Sørn Norhald (S) fortalte, at han på grund af de få midler til skolerne var dybt deprimeret, da han forlod budgetseminaret for tre uger siden. Men depressionen var lettet en smule efter de udmeldinger, som politikere var kommet med. Og han glædede sig som et andet barn til budgetforhandlingerne om en uge, for han forventede, at han på det tidspunkt kan pakke en gave op bestående af flere penge til skolerne. Falder loftet ned? Mads Sølver Pedersen (V) understregede, at skole- og kulturudvalget har set pæne skoler. - Men vi har også set nogle skoler, som burde høre under folkemindesamlingen. Skolerne er børnenes arbejdsplads i 10 år og lærernes arbejdsplads. Vi kan ikke være bekendte at byde dem de forhold, som de har på nogle af skolerne, sagde Mads Sølver Pedersen. Han slog fast, at folkeskolerne havde førsteprioritet for Venstre og beklagede samtidig, at eksempelvis nye idrætshaller måtte udskydes endnu engang. Han var i øvrigt enig med socialdemokraternes gruppeformand, Anna-Kirsten Olesen, om, at der skal være højt til loftet i folkeskolen. - Ja, men vi er bange for, at loftet falder ned. Vibeke Gamst (K) mente også, at skoler var i uacceptabel ringe forfatning. - Vi må og skal have sat turbo på renovering af skolerne, påpegede hun. Anna-Kirsten Olesen sagde på socialdemokraternes vegne, at partiet var indstillede på at finde flere penge, og det samme gjorde Tommy Eggers (DF) og Daniel Nyboe Andersen (R). Men partierne holdt kortene tæt inde til kroppen, når det drejede sig om det beløb, der skal sættes ekstra af til skolerne. Næste uges budgetforhandlinger vil vise, hvor mange penge partierne kan blive enige om.