Byråd klar med nyt sygehus-forslag

Medicinsk Sygehus i Skagen med 18 - 20 sengepladser

Hospitaler 13. september 2002 08:00

SKAGEN: Byrådet i Skagen sendte i går eftermiddags sit eget alternative forslag til den løbende debat om sygehusstrukturen i Nordjylland, et forslag der kan betyde at sygehuset fortsætter, samtidig med at man når frem til en besparelse på syv millioner kroner. Ifølge det nye forslag fra Skagen Byråd skal Skagen Sygehus i fremtiden drives som et medicinsk sygehus med 18 - 20 sengepladser med den tilsvarende plejenormering, samt fire sygehuslæger, hvilket er det mindste sygehuslægernes overenskomst giver mulighed for, når der er tale om stillinger med vagttjeneste. - Der vil efter en sådan model kunne effektueres besparelser på røntgenafdelingen, fysioterapi, sekretærer, husassistenter og teknisk afdeling, står der blandt andet i brevet til amtsborgmester Orla Hav (S). - Der vil herud over være muligheder for øgede indtægter ved udlejning af ovenskydende bygningskapacitet. Endvidere vil man kunne undgå den formodede følgeudgift (én million?) til etablering af eventuelle akutpladser i Skagen. - Modellen/forslaget vil hurtigt kunne beskrives mere detaljeret i samarbejde med relevante embedsmænd med forvaltningsmæssig og administrativ indsigt. En sådan model ville sikre en medicinsk afdeling med fortsat akut modtagelse døgnet rundt på linje med sygehusene i Brovst og Dronninglund, står der videre i brevet. Byrådet mener, at forslaget bygger på en realistisk tankegang, og i et rimeligt omfang tilgodeser Skagen Kommunes borgere og gæster - modsat amtets foreliggende forslag. Samtidig imødekommer det ifølge byrådet i mindst lige så høj grad amtets sparekrav, som de forslag der hidtil har været fremme. - Forslaget vil kræve forhandlinger med personaleorganisationer, men problemerne i forlængelse heraf synes at være overskuelige. Der er gods nok til en seriøs overvejelse i dette forslag, så kære amtsrådsmedlemmer: Inden I træffer en forhastet og ikke gennemtænkt beslutning om total lukning af Skagen Sygehus, bedes I revurdere mulighederne i lyset af vores forslag, lyder opfordringen fra byrådet i Skagen Kommune. Byrådet er i fuld gang med at arrangere et borgermøde om sygehussagen. Mødet holdes den 19. september i Skagen Kultur- og Fritidscenter, og amtets økonomi- og sundhedsudvalg får selvfølgelig en speciel invitation til dette møde.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...