Lokalpolitik

Byråd mødes ekstraordinært

Der er mange tunge sager på dagsordenen på morgendagens møde

FARSØ:Der bliver nok at se til, når medlemmerne af Farsø Kommunes kommunalbestyrelse mødes i morgen. Det sker til et ekstraordinært møde, hvor der er en del sager, som skal behandles nu - og som i flere omgange har været udskudt af forskellige grunde, og der er ingen tvivl om hvad det vigtigste punkt er. Projekt Farsø Bymidte har været længe undervejs, og første rigtigt konkrete begivenhed var åstedsforretningen, der blev holdt 2. juni. Det viste sig at blive en million kroner billigere end beregnet, og et flertal - minus Thorkild Fransggard (Å) der ikke kan medvirke - mener at projektet skal skydes i gang nu. Næste punkt hænger sammen med projektet i bymidten, idet finansieringen af det store projekt blandt andet skal klares af midler, der har stået på 2003-budgettet. Det er en ren lovteknisk forhindring, der gjorde, at man først nu kan hente egne penge til bymidten, men også Stistrup Renseanlæg og spildevandsforsyningen på Svoldrupvej. Og så skal medlemmerne af kommunalbestyrelsen også tage stilling til et par forsinkede regnskaber - nemlig fra Stenaldercentret i Ertebølle. Ifølge den udsendte dagsorden er der endelig udbredt tilfredshed med økonomien på centret.