Lokalpolitik

Byråd: Nej til højere byggeri

- Vi får nok lov alligevel, forventer bygherren

FARSØ:De to nye bygninger på Farsø Bymidte må ikke blive højere end 10,5 meter. Det slog et flertal i Farsø Kommunes byråd fast forleden, og de afviste dermed en ansøgning fra bygherren om dispensation til at bygge op i 11,2 meters højde. Til gengæld sagde de ja til en anden del af ansøgningen, idet de gav dispensation til, at der gerne må bygges to udvendige trappetårne - dog under forudsætning af, at det ikke går ud over den planlagte træbeplantning. Punktet gav anledning til meget debat, og politikerne var fælles om at ærgre sig over, at de overhovedet skulle diskutere sagen. Lokalplanen er kun et år gammel, og nu søger bygherren allerede om dispensation. - Jeg forstår godt, at bygherren gerne vil have mulighed for at få flere kvadratmetre, men som politiker må jeg sige, at lokalplanen skal overholdes. Bygherren forsøger at få os til at hoppe på, at han kan gøre tingene anderledes, men jeg mener ikke, at vi kan være bekendt over for borgerne at give dispensation, sagde Thorkild Fransgaard (Alt. liste). - Mange andre ville have givet tilbud på byggeriet, hvis de havde vidst, at de ville få lov til at bygge trappetårne. Vi har en helt ny situation så, argumenterede han. Thorkild Fransgaard henviste i øvrigt til nabohøringen, hvor tre af naboerne havde udtrykt bekymring for specialt trappetårnene. Flertallet af de øvrige politikere var imidlertid ikke så bekymrede for trappetårnene, blot træerne bevares. Ti stemte for at give dispensation til tårnene, men ikke til højden, mens de tre medlemmer fra Den Alternative Liste stemte imod. Fortrøstningsfuld For bygherren, Farsø Bymidte Aps., der via Tyge Tolstrup Koncernen ejes af Peter og Tyge Tolstrup, hænger tingene imidlertid sammen. De vil nødigt nøjes med en del af projektet, men vil gerne have lov at bygge de huse, som arkitekten har tegnet, inklusiv en højde på 11,2 meter. Tyge Tolstrup afviser, at man på forhånd kunne have regnet ud, hvor højt huset ville blive. - Det var først, da projekteringen gik i gang, at vi kunne se, hvor højt det skulle være for at overholde reglerne om lofthøjde og så videre, siger han og fortsætter: - Jeg er nok mest bange for, at byrådspolitikerne ikke har fået alt at vide for at kunne tage den rigtige beslutning med hensyn til højden. Men vi er ved at samle de oplysninger sammen til dem lige nu, og så tror vi, at de tager den rigtige beslutning. Om det så skal kræve endnu en ansøgning om dispensation og en ny byrådsbehandling, det ved Tyge Tolstrup ikke lige nu. - Men vi arbejder videre på projektet, og jeg tror 100 procent på, at vi får tilladelsen tilsidst, siger han og tilføjer: - Lokalplanen er jo kun en hensigtserklæring, som man så nogenlunde skal følge. Der vil altid være noget, der skal rettes.