Lokalpolitik

Byråd ønsker seks nye sommerhusområder

SKAGEN:Skagen Kommune peger på seks områder, der kan udlægges som nye sommerhusområder. Sagen var med på byrådsmødet i mandags som en efterretningssag, da borgmester Hans Rex (V) i forvejen havde godkendt indstillingen fra økonomiudvalget, da sidste frist for at give besked om ønsker var 30. august. - Vi har peget på seks områder, men vi har så ikke taget stilling til, hvilke områder som Skagen Kommune vil vælge, hvis vi ikke får alle ønsker opfyldt. Det vil så i givet fald blive en ny sag, der skal tages stilling til, oplyste borgmesteren på byrådsmødet. Ønsket om nye sommerhusområder kommer efter at der er foretaget en ændring af planloven, der giver kommunerne mulighed for at udvide eksisterende sommerhusområder inden for kystnærhedszonen. På landsplan er der lagt op til højest 8000 nye sommerhuse. Det er amterne, som skal samle de ønskede udbygningsplaner hos alle kommuner i amtet og derefter udarbejde et forslag, som Miljøministeriet i sidste ende skal tage stilling til. Der var i første omgang udpeget fem områder i Skagen. Det er to områder ved den eksisterende sommerhusbebyggelse i Lodskovvad, hvor der i de nye områder kan blive plads til henholdsvis 13 og 24 grunde. I det åbne område mellem Aalbæk by og Mågevej nord for Aalbæk kan der ifølge Skagen Kommune blive plads til godt 50 grunde, og desuden peges der på et område ved det nuværende sommerhusområde ved Tranebærvej i Hulsig og et område mellem Kæruldvej og Bunken Plantage, hvor der skulle kunne blive plads til henholdsvis 94 og 28 sommerhuse. Efterfølgende er yderligere et område ved Tranestederne taget med på ønskelisten over nye sommerhusområde. Det er sket efter et forslag fra ejeren.