Lokalpolitik

Byråd opgiver nok at forny kommuneplan i år

Sagen er nu udsat til august på grund af de mange indsigelser mod byrådets forslag

En meget aktiv borgergruppe tog allerede under kommunalvalgkampen i efteråret fat på at bekæmpe politikernes forslag til udvidelse af det nordlige Skørping. Især frygtede gruppen for Nordre Purkers fremtid. ARKIVFOTO: JENS MORTEN

En meget aktiv borgergruppe tog allerede under kommunalvalgkampen i efteråret fat på at bekæmpe politikernes forslag til udvidelse af det nordlige Skørping. Især frygtede gruppen for Nordre Purkers fremtid. ARKIVFOTO: JENS MORTEN

SKØRPING:Det er efterhånden mere end usikkert, at den gamle Skørping Kommune når at forny sin kommuneplan, inden kommunen nedlægges ved udgangen af året. Det erkender borgmester Børge Olsen (UP) nu. - Der er kommet så mange indsigelser til kommuneplanforslaget, så jeg tror, vi opgiver den, siger han. Byrådet fremlagde sit forslag til en revideret kommuneplan i offentlig høring først på året med en høringsfrist, der udløb midt i marts. Men sagen er endnu ikke behandlet færdig, så politikerne kan tage stilling til den. Borgmesteren har tidligere regnet med, at det kunne ske senest her i juni. Men nu bliver det tidligst i august, siger han. - Over 100 indsigelser er der i hvert fald kommet, selv om nogle familier har afleveret 10-12 hver. Så nu ender det sikkert med, at vi bare fører den gamle kommuneplan videre, som den ligger. Så må den nye kommune overtage arbejdet, siger Børge Olsen. Han er selv medlem af det kommende byråd i Rebild Kommune og regner med, at en ny kommuneplan bliver en af de først prioriterede opgaver for den nye storkommune. Til forsvar for Purkeren Det er først og fremmest politikernes forslag om flere udstykninger i det nordlige Skørping og dermed frygten for mere trafik gennem naturområder, der har fået mange borgere i Skørping by på barrikaderne. En meget aktiv borgergruppe fik sat sagen på dagsordenen allerede i forbindelse med kommunalvalgkampen i efteråret, hvor alle kandidater blev afkrævet svar på deres holdning til udbygningen af Skørping by og bevarelsen af skovområdet Nordre Purker. Over 600 borgere skrev dengang under på en protest mod en eventuel fremtidig vejføring gennem den populære Nordre Purker. Da byrådet senere fremlagde et egentligt kommuneplanforslag om blandt andet byudvidelsen i Skørping, var borgergruppen igen på stikkerne og arrangerede forskellige aktioner. Der er blandt andet oprettet en hjemmeside - www.byeniskoven.dk - hvor man kan læse mere om sagen og sagens gang. Tillæg til gammel plan På grund af forsinkelsen og vanskelighederne med den nye kommuneplan for perioden 2005 til 2017 har økonomiudvalget netop besluttet at anbefale over for byrådet, at man fremlægger et forslag til tillæg til den eksisterende kommuneplan for 1997 til 2008. Tillægget skal bane vejen for et nyt boligområde i Gl. Skørping by på hjørnet af Fræervej og Skindbjergvej. - Der er nogen, der gerne vil lave nogle byggegrunde, og det er jo fint nok med lidt udvikling der, siger borgmester Børge Olsen. Sagen er på byrådets dagsorden i næste uge, onsdag 14. juni, hvor forslaget til kommuneplantillæg formentlig fremlægges i otte ugers offentlig høring.