Byråd på jagt efter millioner

Socialudvalget vil gerne finde en ekstra million til ældre

SKØRPING:Der mangler på forhånd godt fem millioner kr. for at få Skørping Kommunes budget for 2006 til at balancere, når byrådet i dag og i morgen samles til det årlige budgetseminar i KMD's lokaler i Aalborg. Kommunens økonomichef, Lars Peter Schou, siger, at efter den seneste budgetprognose mangler der 5,4 millioner kr., for at der er balance. - Skal der gives ekstra penge til et område, skal de penge findes et andet sted, siger han. Det er ikke mindst ældreområdet, som politikerne på forhånd har fremsat ønsker om at opprioritere i næste års budget, omkring en million kr. vil man gerne forbedre for. Således vil socialudvalget forfærdelig gerne have den halve million tilbage, som budgetforligsparterne sidste år fjernede fra ældreplejen, da alle områder blev beskåret med én procent af lønsummen. Socialudvalget vil gerne have mulighed for at droppe besparelsen på rengøring, så standarden igen bliver 45 minutter om ugen og ikke kun 45 minutter hver anden uge. Desuden håber socialudvalget, at øremærkede statstilskud til at forbedre ældreplejen kan indgå direkte i budgetterne på området. Lars Peter Schou oplyser, at budgetlægningen på dette tidspunkt stadig har et par ubekendte størrelser, nemlig i hvor stort omfang kommunen får lov at optage lån næste år, og hvorvidt kommunen kan opnå ekstraordinære tilskud. - Ja, vi hører også til gruppen af kommuner, der har søgt om tilskud til vanskeligt stillede kommuner, fortæller økonomichefen. Skørping Kommune har søgt om tilskuddet før, men plejer ikke at kunne opnå det. I år har regeringen også afsat 500 millioner kr. ekstra til ældreområdet, men ifølge Lars Peter Schou er det endnu ikke blevet afgjort, hvordan pengene skal fordeles mellem kommunerne. - Men vi regner med, at det bliver efter ansøgning, siger han.