Byråd roser ældre-plejen i Aalborg

Kun 18 brugere har gjort brug af Klagerådet

AALBORG:Der var rosende ord til alle parter, inklusive politikerne selv, da Aalborg Byråd i går på sit møde blev forelagt Klagerådets årsberetning for 2002. Kun 18 brugere har henvendt sig med klager til rådet, der hører under Ældre- og handicapforvaltningen. Klagerådet behandler sager om bistand og pleje, rengøring, madservice samt afløsning og aflastning til pårørende, der passer en nær slægtning med en varlig lidelse. Rådet er sammensat af to ældrerådsformænd, to byrådspolitikere og en repræsentant fra De Samvirkende Invalideorganisationer. Politikerne Anna Kirsten Nielsen (S) samt Lars Lykke Larsen (V) talte varmt om ældreplejen: - Vi kan glæde os over, at det går så godt og at brugerne får så fin en service, sagde Anna Kirsten Nielsen og deri var Lars Lykke Larsen enig: - 18 er jo kun ganske få klager og hver eneste sag bliver behandlet seriøst i Klagerådet. Syv af brugerne fik ret i Klagerådet, mens de øvrige ikke fik medhold af Klagerådet. Syv af de 11, der ikke fik medhold klagede videre til Det Sociale Nævn. I de to af sagerne fik brugerne medhold. Udover Klagerådet har Ældre- og handicapforvaltningen også "Den Åbne Linje", en telefonlinje, hvor folk kan ringe ind og klage, få råd og vejledning, komme med roser og selv give gode råd videre. Det benyttede 1000 borgere i Aalborg Kommune sig af i 2002. - Jeg skulle hilse at sige, at folk med ukrudt mellem fliserne også ringer, så andre forvaltninger får også glæde af vores linje, kommenterede ældrerådmand Anni Kjeldgaard (K). - Og jeg synes, at det er en god idé. Det gjorde jeg ikke, da vi skulle indføre linjen, fordi jeg nok ikke helt mente, at en enkelt medarbejder skulle sidde personligt og vejlede samt give gode råd. Men det har vist sig at fungere fint, og jeg er blevet klogere. Stor ros til medarbejderne, sagde rådmanden. Efter alle roserne var det borgmester Henning G. Jensens tur. - Det var min idé, sagde han, ikke uden at få nogle kommentarer med på vejen af kollegaerne: - Jamen, det var det, for borgere kunne ikke komme igennem med deres klage. De blev stillet om, eller også var der en medarbejder der var syg, på ferie eller andet. Forvaltningen advarede kraftigt imod det, men den der har jobbet har forstået at lytte og har også taget brugerens parti, når det var nødvendigt. Medarbejderen har også forstået, at nogle skal tages med fløjlshandske og andre med jernnæve. Det er lækkert, at vi har beholdt "Den Åbne Linje", sagde Henning G. Jensen. Der var dog ikke ene roser: - Det er vigtigt, at brugerne klager, hvis de har noget at klage over. Ellers kan vi jo ikke lave det om, mente Anna Kirsten Nielsen og tilføjede at det var svært at håndtere myter om ældreplejen: - Der var et læserbrev i NORDJYSKE, som handlede om hvor dårlig vores mad er. Det blev jeg ked af, for det danner myter om, at vi ikke gør det godt nok. Så klag til os.