Lokalpolitik

Byråd samles på ny

Tre nye sager på ekstra byrådsmøde

Det er blandt an­det en vi­de­re­ud­byg­ning af Moltkesvej-ud­styk­nin­gen i Dron­ning­lund, der på tirs­dag får by­rå­det til at sam­les på ny. ar­kiv­fo­to

Det er blandt an­det en vi­de­re­ud­byg­ning af Moltkesvej-ud­styk­nin­gen i Dron­ning­lund, der på tirs­dag får by­rå­det til at sam­les på ny. ar­kiv­fo­to

DRONNINGLUND:Efter at Dronninglund Byråd i den forgangne uge holdt møde, holdes der på tirsdag endnu et møde i den øverste, kommunale bestyrelse. Der er tale om et ekstraordinært møde, hvor to udsatte sager fra denne uges møde samt et enkelt nyt punkt er på dagsordenen. To af sagerne drejer sig om udvikling i kommunen, og den ene af disse omhandler første etape af en ny parcelhusudstykning i Vestergade syd for Grandisvej. Her er det en anlægsbevilling på godt 3,2 mio. kr. til at byggemodne de 21 parceller området, der skal tages stilling til - og hvor byrådet ventes at følge teknik- og miljøudvalgets indstilling om at sige ja til dette. Økonomiudvalget behandler sagen umiddelbart inden byrådsmødet, og det samme gælder for de to andre sager på byrådets dagsorden - hvoraf den anden udviklingssag drejer sig om boligudviklingen i Dronninglund. Her er det nye Moltkesvej-udstykning i sydbyen, det drejer sig om, og efter at kommunen nu er ved at løbe tør for grunde i første etape af denne udstykning, gælder det på tirsdagens møde en anlægsbevilling på små 2,5 mio. kr. til at byggemodne 13 nye parceller i anden etape af udstykningen. Den tredje sag på byrådets dagsorden tirsdag er en ekstrabevilling på 615.000 kr. til den påkrævede retablering af slam-mineraliserings-anlægget i Asaa. Den sag blev behandlet på et ekstraordinært møde i teknik- og miljøudvalget i tirsdags - for at få den klar til det ordinære byrådsmøde samme aften, og næstformand i teknik- og miljøudvalget Hildo Rasmussen (S) var derfor blandt dem, der på byrådsmødet med utilfredshed i stemmen kunne konstatere, at det slet ikke havde været nødvendigt. - Hvorfor skulle vi hasteindkaldes til et møde, når det allerede på forhånd var afgjort, at sagen ikke skulle behandles denne gang i byrådet?, sagde en frustreret Hildo Rasmussen.