Byråd satte punktum i musikskolesag

Lokalpolitik 1. marts 2007 05:00

Et stort flertal i Thisted Byråd sætter punktum i sag om musikskoleleder THISTED: Det var en sag, de fleste helst havde været foruden, og et stort flertal i Thisted Byråd kunne også bakke om dels en redegørelse fra kulturdirektør Lars Sloth om forløbet af sagen og om, at det ikke skulle være den sag, der var anledning til en ændring af kommunens ansættelsesprocedurer. Inden den beslutning var i hus, havde der udspundet sig en timelang og til tider stærkt følelsesladet debat tilsat en række meget kritiske udfald mod Mogens Kruse (SF), der blandt andet måtte lægge øre til beskyldninger om at ”være sendt i byen” på vegne af personer med bestemte interesser i sagen og for at være illoyal. På grund af sagens karakter af personsag blev det forsøgt at få den flyttet til debat bag lukkede døre. Forslaget blev fremsat af Morgen Bo Bertelsen (S), men det fik ikke fornødent flertal. Mogens Kruse tilkendegav klart, at han ikke kunne tage redegørelsen fra Lars Sloth til efterretning, og han betegnede hele forløbet i sagen som et ”eklatant eksempel på dårlig personalepolitik”, ligesom han kom med et forslag om, at økonomiudvalget på baggrund af sagen skulle drøfte den vedtagne procedure for ansættelse af ledere på de højeste niveauer med henblik på større politisk ansvar ved ansættelser. - Det er ikke en fadæse, at sagen er taget op, men at den blev offentlig, konstaterede Mogens Kruse under debatten. Poul Erik Skov Sørensen (S) sagde meget direkte, at han ikke ud af sagens fremstilling kunne nikke genkende til ret meget. - Og jeg har da deltaget i møderne under forløbet, sagde Poul Erik Skov Sørensen som gav sin fulde støtte til Lars Sloth. - Det er helt urimeligt, at hænge ham ud, sagde Skov Sørensen og - henvendt til Mogens Kruse - spurgte, hvem det var, der havde sat dagsordenen for sagen, som den havde udviklet sig. - Du har hentet nogle informationer hos nogen, der er dybt illoyale. Nogen af de ting, der er skrevet i læserbreve, har jeg aldrig været med til, sagde Skov Sørensen. Poul Hvass (K), kaldte det ”klumret” og ”ondskabsfuldt” som sagen var håndteret, og læste op af en erklæring fra bestyrelse, leder og lærere på Sydthy Musikskole, hvor de bakker fuldt op om ”ansættelsesproceduren og valget af den nye musikskoleleder”. Mogens Kruse understregede, at han følte sig ”loyal overfor de mennesker, jeg har samarbejdet med gennem fem år i bestyrelsen for den gamle Thisted Musikskole”, og han understregede, at han aldrig havde haft til hensigt af ”genere nogen, men at diskutere, hvordan vi ansætter folk - og at vi her har tilsidesat et spørgsmål om nogle bestemte kvalifikationer”. - Sagen giver flosser i kanten, sagde Preben Dahlgaard (R) og tilføjede, at Mogens Kruse var blevet ”vildledt”. - En politisk aktiv, forhenværende embedsmand har brugt en politisk fælle i denne sag, sagde Dahlgaard og tilføjede, at både forvaltningsdirektør Lars Slot og de to personer - ansøgerne til lederstillingen på musikskolen - var bragt i forlegenhed. - I vores kompetenceplan har direktøren det afgørende ord. Han har fulgt flertallet og valgt den ansøger, han mente det skulle være. Jeg har fuld tillid både til Lars Sloth og til den nye leder, sagde Preben Dahlgaard. Henning Holm (S) kaldte Lars Sloth en ”leder af format”. - Måske har vi brug for, et sæt etiske spilleregler for politikere, sagde han. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...