Byråd siger ja til SuperBest

Udvidelsesplaner godkendt - bekymret skolebestyrelse i Højene

HJØRRING:Byrådet vedtog onsdag aften lokalplanen for bydelscentret Superbest i Højene, der nu kan udvide med discountbutik. Skolebestyrelsen ved Højene Skole er bekymret over vedtagelsen af lokalplanen. Skolebestyrelsen mener, at adgangsveje til bydelscentret vil forringe trafiksikkerheden for skolens elever. Udvalgsformand Ole Ørnbøl (S) opridsede sagen for byrådets medlemmer. Han forklarede, at man havde håbet på kun én adgangsvej til centret. Men sådan gik det ikke. Nu bliver der adgang både fra Skagensvej og fra Krokusvej. Det betyder, at adgangen til skolen for de mindste årgange skal flyttes nogle meter af hensyn til deres sikkerhed i trafikken. - Vi vil lave en overgang med fodgængerfelt, gerne med advarselsblink. Den bliver så sikker som vores økonomiske formåen tillader. Vi havde håbet på en cykelsti, men det bliver der ikke råd til i første omgang. sagde Ole Ørnbøl. Han beklagede, at direkte forhandlinger mellem SuperBest og Højene skole ikke havde ført til en løsning. Skolebestyrelsesformand Bjarne Bang var onsdag aften eneste borger på tilhørerrækkerne. Ham var det, som forhandlede med Super Best. -Det kan godt være, at Ole Ørnbøl, andre i byrådet og SuperBest finder skolebestyrelsen vanskelig at forhandle med, men bestyrelsen er ikke sat i verden for at drive kommunalpolitik eller tilgodese merkantile interesser. Vores eneste opgave er at forsvare og helst udbygge trafiksikkerheden omkring Højene skole, og herunder naturligvis også Skagensvej, oplyser Bjarne Bang til NORDJYSKE efter byrådsmødet. Han og skolebestyrelsen lægger vægt på, at skolens elever skal kunne bevæge sig sig trygt i trafikken. Det er en forudsætning for, at de kan lære at begå sig i trafikken senere i liver. Den trygge opøvning i at begå sig er kun mulig, hvis trafiksikkerheden er i top. Og det bliver den efter skolebestyrelsesformanden ikke med den valgte løsning. - Trafiksikkerhed er ikke en handelsvare, som vi forhandler om, og derfor går vi imod alle forslag, der forringer trafiksikkerheden. Skal der træffes beslutninger, der mindsker trafiksikkerheden, skal det ske af de reelt ansvarlige, og jeg må konstatere, at samtlige politikere i Hjørring byråd på mødet accepterede en sådant forringelse, siger Bjarne Bang. Han efterlyser en cykelsti, men den har byrådet først sat penge af til senere. Ole Ørnbøl oplyser til NORDJYSKE, at der i 2007 er sat 300.000 kroner af til projektering af en cykelsti og i 2008 2,7 millioner kroner til selve udførelsen af arbejdet. Cykelstien skal gå fra Primulavej til Vellingshøjvej. - Forudsætningen for beløbene og tidsplanen er naturligvis, at de bliver vedtaget i disse års budget, siger Ole Ørnbøl, som mener, at kommunen generelt er meget opmærksom på trafiksikkerheden.