Lokalpolitik

Byråd siger nej til privat kystsikring

Klart flertal i Hjørring Byråd er imod privat kystsikring nord for Mårup Kirke.

Klart flertal i Hjørring Byråd er i mod privat kystsikring nord for Mårup Kirke. Arkivoto: Kurt Bering

Klart flertal i Hjørring Byråd er i mod privat kystsikring nord for Mårup Kirke. Arkivoto: Kurt Bering

Med et klart flertal i mod, sagde Hjørring byråd onsdag aften nej til at en række sommerhusejere kan gå i gang med en privat kystsikring nord for Mårup Kirke ved Lønstrup. Uden kystsikring vil de forreste sommerhuse nærmest klinten ryge i havet om få år. Erosion er livsvilkår 20 byrådsmedlemmer stemte imod og 10 for, at sommerhusejere må sætte den private kystsikring i værk. Modstanderne pegede på, at den stejle klint er et internationalt anerkendt geologisk fænomen, som vil blive ødelagt, hvis man griber ind i naturens gang med kystsikring. Andre påpegede, at erosion af kysten er et livsvilkår på vestkysten, som alle er bekendt med. Vil være politisk slingrekurs Formand for teknik og miljø, Jørgen Bing (SF) var blandt modstanderne. - Vi sagde nej til at kystsikre ved Mårup Kirke. Nu ønsker man, at vi skal sige ja til at kystsikre sommerhuse. Det vil være en politisk slingrekurs, sagde Jørgen Bing, som frygter, at en tilladelse til kystsikring åbner for en præcedens som vil få andre til at bede om kystsikring. Skaber problemer andre steder Venstre Birthe Andersen, tidligere borgmester i Løkken-Vrå kommune, fremhævede, at kystsikring ét sted, skaber problemer andre steder. For tilhængerne var det blandt andet afgørende, at sommerhusejerne selv vil betale. - Hvis de selv vil betale, skal de da have lov. Hvis vi ikke kystsikrer på netop det sted, vil havet ad åre æde sig ind bag Lønstrup by, sagde Henning Sigsgaard fra Lokallisten.

Forsiden