Skolelukninger

Byråd skaber kolossal utryghed på skolerne

Hård kritik af nedskæringer i kølvandet på beslutning om skolestruktur

De værste forudanelser er gået i opfyldelse for Philip Lehn Brand, formand for Thy-Mors Lærerkreds, efter afslutningen af en langvarig debat om skolestrukturen i Thisted Kommune. - Det er dybt beskæmmende, at politikerne ikke tør tage en beslutning. Det er ansvarsforflygtigelse så det basker. Og konsekvensen er stor utryghed blandt mine medlemmer, siger Philip Lehn Brand. Som bekendt mundede skolestrukturdebatten ud i en model, hvor undervisningen bevares på alle matrikler, selv om skolerne i Hundborg, Skjoldborg og Vorupør mister selvstændig status og skal afgive 7. klasse. Streng diæt Efterfølgende er der på børne-, familie- og kulturudvalgets budget lagt op til at spare 2,12 mio. kr. på normalundervisningen, mens det særlige tilskud til små skoler langsomt reduceres. Dermed ser Philip Lehn Brand et fremtidsscenarie, hvor skolernes budgetter langsomt vil udsultes. Skolerne i Thisted Kommune er i forvejen på så streng en diæt, at det er svært at overholde det minimumstimetal, som loven kræver. Og samlæsning af årgange vil i stigende grad blive gennemført ud fra et økonomisk kriterium fremfor et pædagogisk. Philip Lehn Brand tvivler på, at de små skoler vil overleve på længere sigt. Fordi de mister småskoletilskuddet og fordi de mister tildeling på grund af det faldende børnetal. Derfor befinder nogle af hans medlemmer sig i et vakuum, hvor de ikke ved, om de i fremtiden skal gøre tjeneste i Hundborg eller Hillerslev. Philip Lehn Brand synes, at udgangspunktet for skolestrukturdebatten var godt nok. Men diskussionen løb af sporet, fordi det fra begyndelsen ikke lå klart, hvad præmissen var. Nemlig at det i sidste ende handlede om økonomi. Og de seneste forslag til besparelser vil ramme alle skolers undervisning. - Vi er inde ved folkeskolens kerneydelse. Den sættes under alvorligt pres. Vi har et spændingsfelt, hvor vi skal levere en undervisning, som kommunen ikke giver mulighed for. Og det er utilfredsstillende. - Jeg tror, vi kommer til at opleve folk, der går ned med flaget eller forlader jobbet, siger formanden for ?? lærere. Philip Lehn Brand peger også på en anden varslet besparelse - nemlig på pædagogisk-psykologisk støtte til svage familier. Sammenlagt forudser han problemer med at rumme de svageste børn i normalundervisningen. - Jeg har svært ved at se, hvordan børnesynets mål om at bryde den negative sociale arv kan opfyldes i Thisted Kommune med de seneste udmeldinger. Utrygge Tillidsfolk fra de små skoler har kimet Thy-Mors Lærerkreds ned siden byrådsmødet, fordi de er utrygge ved fremtiden. - Politikerne som arbejdsgivere lader hånt om, at de har et ansvar overfor de ansatte. Min opfordring er, at de gør det her om, siger Philip Lehn Brand. Thy-Mors Lærerkreds repræsenterer 530-540 fastansatte lærere i Thisted Kommune.