Skolevæsen

Byråd skal afgøre udvidelse af skole

Politikere uenige om løsning for Skipper Clement Skolen

Heller ikke Magistraten kunne blive enig, om det er en god ide, at Skipper Clement Skolen får lov til at udvide ved at overtage et nabohus og bruge parcelhuset til undervisning. Derfor er der lagt op til en spændende afgørelse, når byrådet skal tage endelig stilling. Skipper Clement Skolen mangler plads og vil derfor købe huset på Gammel Kærvej 26 og benytte det til undervisning. Men det vil kræve en ny lokalplan, og den kunne ikke samle flertal i teknisk udvalg. Imod var socialdemokraterne Kristian Schnoor, Elin Møller, Lars Bang Jensen og Arne Schade samt Vibeke Gamst (K). Dog forlangte mindretallet, teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V) og Tommy Eggers (DF), sagen behandlet i Magistraten, hvor der nu viser sig at være et flertal for en ny lokalplan. Protest fra naboer Planerne om at udvide skolens areal har været høring, og der er kommet 25-30 indsigelser fra beboere i området. Også Skipper Rådet og beboerforeningen Kærlundsparken er imod. Der er nemlig frygt for, at skolens udvidelse vil medføre mere trafik i området, som modstanderne ønsker bevaret som beboelseskvarter. Tidligere har Mariann Nørgaard forsvaret skolens ønske om at overtage nabohuset. Hun mener, at Skipper Clement Skolen er veldrevet og bør have muligheder for udvidelse. Der skal være plads til, at skolen har succes. En hovsa-løsning Det bliver ikke anfægtet af borgmester Henning G. Jensen, men han efterlyser en mere fremadrettet og varig løsning. – Det her er en hovsaløsning, og skolen har mulighed for at løse sine pladsproblemer med den nuværende lokalplan, siger han. I Magistraten stemte Mariann Nørgaard (V), Tina French Nielsen (V) Preben Pedersen (R) og Henrik Thomsen (SF) for udarbejdelse af en ny lokalplan. Imod stemte socialdemokraterne Henning G. Jensen, Mai-Britt Iversen og Thomas Kastrup-Larsen.