Byråd skal se på regnskab

FARSØ:Kommunalbestyrelsen i Farsø skal på det ordinære møde onsdag 9. april se på skolernes og institutionernes regnskabstal for 2002. I alt viser regnskabet et overskud på godt 300.000 kroner, men det mest markante ser man ved en nærlæsning af tallene. Farsø Skole er nemlig duksen blandt kommunens fem folkeskoler med et overskud på 194.200 kroner. Til gengæld kan tre andre skoler - Strandby, Vester Hornum og Ullits - mønstre et underskud, der er næsten lige så stort som Farsø Skoles overskud: 193.800 kroner. Nu har tallene på langt sigt ikke anden betydning end at diverse over- eller underskud indstilles til overførsel til dette års budget. Og dette er også økonomiudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen.