Byråd slog golfplan igennem

Sidste forhindring for ny golfbane væk - lokalplan vedtaget

LØGSTØR:De 19 medlemmer af byrådet i Løgstør ryddede sidst på eftermiddagen i går den sidste hindring af vejen i bestræbelserne på etablering af en ny golfbane syd for Løgstør. Det skete, da byrådsmedlemmerne enstemmigt vedtog den nødvendige lokalplan for golfbanen. Godkendelsen kom efter en tilretning af et oplæg til lokalplan, der har været sendt til offentlig høring og som betød en del indsigelser. I høringsfasen reagerede blandt andre en lang række beboere i Raunstrup på lokalplanforslaget. De frygtede, at deres udsigt til Limfjorden ville blive tyvstjålet af læhegn og boligarealer på den nye golfbane. Beboernes protester førte til et borgermøde på rådhuset. Her fik de håndslag på, at deres krav om ændringer ville blive forsøgt indarbejdet. En af de ændringer, der er gennemført er, at et af en række planlagte boligområder må have en maksimal byggehøjde på fire meter i stedet for 6,5 meter. Samtidig bliver læbælterne tyndet ud, så fjordudsigten bevares. Det vil koste omkring 10 mio. kr. at anlægge banerne. Der er ialt 83 hektar jord. Omkring 70 hektar bliver golfbane. Resten skal indeholde boliger, der - ligesom golfbanen - ligger med enestående udsigt over Limfjorden.